۳ دسامبر ۲۰۲۲/ ۱۲ آذر ۱۴۰۱؛ راهپیمایی برای زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی در سراسر جهان

دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲


 

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=306366