فراخوان کارکنان رسمی صنعت نفت؛ ۲۷دی چشم به راه سیل بنیان‌کن دلاورمردان صنعت نفت: بازی به پایان رسید!

- بنا بر این نیست که ما مانند شعله بسوزیم و تنها بسوزیم، شعله‌ای خواهیم شد که برای خاموش کردن‌مان باید سیل اشک‌هایتان جاری شود.
- ۲۷ دی‌ماه روز پایان است، چشم به راه سیل بنیان‌کن دلاور مردان صنعت نفت باشید. تا کنون با جان دل هرآنچه را داشتیم، بی رنگ و ریا برای تولیدی گذاشتیم که سودش در جیب شما ، سفره‌های خالی، آلودگی، بیماری و روان‌های آشفته‌اش برای ما و خانواده‌های ما بود، بازی به نوبت. دیگر به هیچکس پاسخگو نخواهیم بود.

شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳


بازی به پایان رسید
چشم به راه سیل بنیان‌کن دلاورمردان صنعت نفت باشید!

گفته بودیم، بردباری ما مرز دارد، گفته بودیم پنبه‌ها را از گوش‌هایتان بیرون کنید. ما گفتیم و شما نشنیده گرفتید. اکنون سیلی خواهیم شد که همه چیز را با خود خواهد برد، نابودکننده و ویرانگر.

بنا بر این نیست که ما مانند شعله بسوزیم و تنها بسوزیم، شعله‌ای خواهیم شد که برای خاموش کردن‌مان باید سیل اشک‌هایتان جاری شود.

گفته بودیم که با روان ما بازی نکنید. از تصویب قانون ماده ده، ۱۹ اردیبهشت ۹۱، ده سال و ۲۴۵ روز گذشت، شنبه سیاه شهریور ۴۰۱ را تجربه کردیم، ۲۶ آذر را پشت سر گذاشتیم و اکنون زمان آن رسیده است که ریشه دروغگویی‌هایتان را بر آب بی‌آبرویی‌تان شناور سازیم.

۲۷ دی‌ماه روز پایان است، چشم به راه سیل بنیان‌کن دلاور مردان صنعت نفت باشید. تا کنون با جان دل هرآنچه را داشتیم، بی رنگ و ریا برای تولیدی گذاشتیم که سودش در جیب شما ، سفره‌های خالی، آلودگی، بیماری و روان‌های آشفته‌اش برای ما و خانواده‌های ما بود، بازی به نوبت. دیگر به هیچکس پاسخگو نخواهیم بود.

اکنون این گوی و اینهم میدان
قرار ما بیست و هفتم دی‌ماه
یکبار برای همیشه

همه جا
تهران، اهواز، عسلویه، ماهشهر، گچساران
و همه مناطق نفتخیز و عملیاتی

شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت
چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=310211