بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: حرف ما کارگران نفت چیست؟

- ما هیچگونه اعمال قدرتی از بالای سر خود را چه در کار و چه در زندگی بر نمی‌تابیم. خواست ما اداره جمعی جامعه است. اعلام این خواست‌های حداقلی اولین قدم برای اعمال اراده جمعی ما مردم برای اتحاد و رقم زدن به سرنوشت و آینده‌مان است.

سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳


ما کارگران نفت لُب و اساس حرفمان را در بیانیه بیست و یکم دیماه خود بر سر اوضاع خطیر جاری زده‌ایم.

در آن بیانیه بر آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و تحزب و آزادی‌های بدون قید و شرط تأکید کردیم.
خواستار پایان دادن به هرگونه ستم و تحقیر و تبعیض علیه زن شدیم.

بر حقوق برابر همه شهروندان کشور مستقل از عقیده، مذهب، قومیت، جنسیت، و از بین رفتن هرگونه تبعیض و نابرابری ای در جامعه تاکید نمودیم.

گفتیم باید به پرونده سازی‌های امنیتی پایان داده شود و هیچکس نباید بخاطر عقیده در زندان باشد.

بر آزادی فوری و بدون قید و شرط همه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر مردمی و لغو احکام اعدام تأکید کردیم و فریاد زدیم که اعدام قتل حکومتی است.

و امروز در پاسخ به هیاهوی کمپین «وکالت سیاسی» به این و آن محکم‌تر و استوار‌تر بر روی خواست‌هایمان اصرار داریم و بار دیگر و با صدای بلند اعلام میکنیم که اجازه نمیدهیم با چنین هیاهوهایی صدای ما کارگران و ما مردم را حاشیه ای کنید.

تصمیم‌گیرنده ما کارگران و ما مردم هستیم و همینجا همگان را به بند ششم بیانیه ۲۱ دی‌ماه خود جلب کرده و اعلام می‌کنیم:
ما هیچگونه اعمال قدرتی از بالای سر خود را چه در کار و چه در زندگی بر نمی‌تابیم. خواست ما اداره جمعی جامعه است. اعلام این خواست‌های حداقلی اولین قدم برای اعمال اراده جمعی ما مردم برای اتحاد و رقم زدن به سرنوشت و آینده مان است.

کارگران! اوضاع خطیر است.
اتحاد، اتحاد
تاکید ما همچنان بر اعتصابات سراسری است.

سوم بهمن هزار و چهار صد و یک
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=310852