شکست کامل سازمان مجاهدین در دعوای حقوقی کودک‌سربازان و شکایت علیه مجله «دیتسایت» در آلمان

حنیف حیدرنژاد- دادگاه ایالتی‌هامبورگ در حکمی‌ با عنوان «عدم حضور در دادگاه» احکام صادر شده پیشین از سوی دادگاه بدوی و عالی این ایالت در خصوص شکایت سازمان مجاهدین علیه  مجله «دیتسایت» را به علت گزارش این مجله در مورد کودک‌سربازان در این سازمان که در گفتگوی خبرنگار این مجله با امین گل مریمی‌ یکی … ادامه خواندن شکست کامل سازمان مجاهدین در دعوای حقوقی کودک‌سربازان و شکایت علیه مجله «دیتسایت» در آلمان