بازار بی‌مشتری و بی‌رونق شب عید در ایران

بازار شب  عیدامسال متأثر از تورم و انفجار قیمت‌ها و درآمدهای بی‌ارزش خانوارها یکی از بی‌رونق‌ترین بازارها در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. دو هفته مانده به نوروز بازارهای ایران بی‌رونق و حتی بی‌مشتری سال ۱۴۰۱ را به پایان  می‌رسانند. در سال‌های گذشته سبد خرید خانوارها در ایران مدام در حال کوچک شدن بوده و … ادامه خواندن بازار بی‌مشتری و بی‌رونق شب عید در ایران