نقد جمعی از ملی‌گرایان و میهن‌دوستان ایرانی بر منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)

جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ مارس ۲۰۲۳


به نام انقلاب ملی ایران
ملت سرافراز ایران،

ما جمعی از ملی‌گرایان و میهن‌دوستان ایرانی بر خود لازم می‌دانیم نسبت به منشوری که اخیرا توسط جمعی شش نفره تحت عنوان ائتلاف همبستگی منتشر شده است، نکاتی اعتراضی را بنا بر اصول و معیارهای ملی و دیدگاه‌هایمان ارائه نماییم. بدیهی است از صدر تا ذیل منشور انباشته از نقطه نظراتی است که تضعیف‌کننده تمامیت ارضی، هویت ملی، یکپارچگی میهنی و حاکمیت ملی است که در ادامه فهرست‌وار اشکالات عمده و بنیادین این منشور ذکر خواهند شد:

۱-در منشور پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به ملت ایران دیده نمی‌شود اما بر واژگانی از قبیل قوم و واژه مجعول اتنیک تأکید شده است. در حالی که کشورهای جدید و چندپارچه اروپایی متاثر از ناسیونالیسم قرن نوزدهمی در همه سطوح سیاسی و اجتماعی بر استفاده از عنوان یک ملت واحد تصریح داند اما عوامل ائتلاف در استفاده از این عنوان ضروری و بایسته برای ملت همبسته و کهنسال  ایران، با پیشینه همبستگی ملی چندهزار ساله ابا داشته‌اند. ملت ایران واحدی یکپارچه و تجزیه‌ناپذیر بوده و یگانه ملیتی است که در این سرزمین موجود است.

۲- منشور با درج لوگویی رونمایی شده که با نمادهای فراوان و اصیل ایرانی از جمله پرچم کهن و زیبای شیروخورشیدنشان، درفش کاویانی یا موارد مشابه هیچ نسبتی ندارد. لوگویی که بیشتر به نماد سازمانی گروه‌های مارکسیست لنینیست یا سازمان‌های مدافع حقوق رنگین‌پوستان آمریکایی شباهت داد تا کشوری با چندهزار سال تاریخ و با انقلاب‌هایی از خیزش کاوه آهنگر تا انقلاب شکوهمند مشروطه.

۳- در این منشور به زبان مادری و اقوام اشاره است اما دریغا که رکن رکین ملیت ایرانی یعنی زبان ملی و میانجی فارسی در آن جایگاهی نداشته است. گویا صحبت از کشوری دیگر است و نه ایران. گویی ایران زبان ملی و تاریخی نداشته است. گویا کشوری به نام ایران قرار است که تازه تأسیس شود.

۴-در منشور فوق هیچ اشاره مشخصی به تمامیت ارضی نشده است. تنها از یکپارچگی سرزمینی آنهم مشروط شده به پذیرش گوناگونی زبانی، قومی (آنهم با در پرانتز نهادن مفهوم وارداتی اتنیک که هیچ ارتباطی با همزیستی چندهزار ساله اقوام ایرانی ندارد) مذهبی و فرهنگی ذکر شده است. اساسا تمامیت ارضی مشروط به هیچ شرط و شروط یا حتی انتخاباتی نمی‌تواند باشد و تضعیف آن در این منشور و با ذکر واژه مجعول و بیگانه با ایرانِ «اتنیک» گویای نقش قدرتمند افراد و جریانات واگرا و منفصل از هویت ایرانی در معماری این منشور ضدملی  است.

۵- در بخش‌های مختلف متن منشور اثرات و رد پای ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم اعم از تجویز حق تعیین سرنوشت ملل (اقوام) به شکل واگذای اختیارات بی حد و حصر استانی و به ویژه ناحیه‌ای و باورمندی به ستم ملی (تبعیض تاریخی) دیده می‌شود حتی به استان‌های محروم نگهداشته شده اشاره شده که تلویحا تأکیدی بر ادعای وجود ستم ملی (تبعیض تاریخی) در ایان است که نمایانگر باورهای ایدئولوژیک است که دستاوردش در ۸۰ سال اخیر برای ایران ترویج ارتجاع، ممانعت از توسعه و زمینه‌سازی برای جنگ‌های قومی قبیله‌ای بوده است. ترویج این گفتمان خطرناک و سمّی و باطل شده در دنیای متمدن را قویا محکوم می‌کنیم.

۶-در منشور مذکور بر تعیین نوع حکومت در همه‌پرسی تأکید شده است اما در ادامه بر مواردی تصریح شده که جزو اصول تأسیس یک کشور می‌باشند از جمله تمرکززدایی و اعطای اختیارات استانی و به ویژه ناحیه‌ای. درواقع پیش از برگزاری همه‌پرسی در این زمینه تصمیم‌گیری شده که می‌تواند در هر شرایطی توسط گروه‌های قومی مسلح مورد استناد و سوء استفاده قرار گیرد.

۷-تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، ادای و سیاست‌گذاری به استان‌ها و نواحی قبلا در حکمرانی مانند فدرالیسم امتحان خود را به شکل فاجعه‌باری پس داده و باعث بهره‌برداری رقابتی از رودخانه‌ها و آبخوان‌ها، چرای بی‌رویه دام، کاهش تنوع زیستی، بهره‌برداری از معادن و جنگل‌ها و کشاورزی بی‌ضابطه شده است؛ به نحوی که با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی فراوانی مجبور به وضع قوانین ملی بازدارنده شدند. گرچه وضع وخیم حوضه‌های آبخیز و آبریز رودخانه‌ها، خشکی تالاب‌ها، از بین رفتن وسعت جنگل‌ها، برداشت بی‌رویه معادن، حاشیه‌نشینی و مشکل تأمین آب آشامیدنی با کیفیت خصوصا شرق کشور ناشی از سیاست‌گذاری غلط حاکمیت فعلی است ولی اختیارات استانی بدون اهرم‌های کنترل‌کننده مرکزی مانند طرح آمایش سرزمین، سهم برابری در موارد مذکور دارد، درواقع این رویکرد به دلیل اجبار به استقلال مالی استان‌ها ناقض توسعه پایدار و عدالت محیط زیستی است.

۸- پذیرش پروتکل‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و یا تعیین نسبت با آنها کار ویژه‌ای است که بر عهده‌ی دولت‌ها و مجلسین ملی منتخب مردم و بر اساس ضوابطی همچون مصالح عالیه ملی و قانون اساسی است. طرح این موضوعات نقض آشکار حقوق دموکراتیک ملت ایران و حاکمیت ملی است.

۹-در متن منشور تأکید بی‌موردی بر مذاکره با کشورهای خارجی شده است که مشخص نیست اساسا مبنای درج چنین موضوعی که بطور ماهوی یک ابزار است، در منشوری که باید گویای اصول کلی باشد چیست. اما در این مورد هم به صرفا مذاکره با کشورهای دموکراتیک اشاره شده که با توجه به اینکه کشورهای دموکراتیک خاصه در خاورمیانه بسیار معدود هستند، طرح این موضوع نه تنها با واقعیت همخوانی ندارد بلکه نمایانگر عدم آشنای اعضای ائتلاف همبستگی با رئال پولیتیک و واقعیات سیاسی دنیای پیرامون ایران است. به نظر می‌رسد اعضای ائتلاف علی‌رغم همه تجربیات ناکام امید بستن به دولت‌های خارجی، همچنان بر این رویه به عنوان یک خصیصه هویتی برای خود تأکید دارند و دچار این خوش‌خیالی هستند که سیاست خارجی کشورهای دموکراتیک را هم نه منافع ملی آنها که پاره‌ای ارزش‌های جهانشمول تعیین می‌کند.

در پایان یادآور می‌شود که فحوا و جهت‌گیری این منشور با مطالبات واقعی ملت ایران که شاخص آن شعارهای عمدتا ملی‌گرایانه هم‌میهنان از زاهدان تا کردستان  تا تهران و ایذه و رشت و… است تضاد بنیادین و آشتی‌ناپذیر دارد. امید که در واکنش به این دست اقدامات ضدملی، شاهد پا گرفتن جریانات ملی‌گرا و نگارش منشورهایی باشیم که با واقعیات جامعه ایران همخوانی داشته باشند و به آحاد ملت ایران فارغ از تفاوت‌ها و تکثرها اعم از قومیت، دین و مذهب، تیره و نژاد به چشم ایرانیانی با حق حاکمیت ملی مشاع بر جغرافیای این سرزمین بنگرد که دارای حقوق شهروندی برابر هستند.

۱-حمیدرضا ابراهیمی‌
۲-سیامک احدی
۳-سارا اسدی
۴-محمد اسدی
۵-روزبه اسکندری
۶-بابک اسلامی فارسانی
۷-فریدون اعظمزنگنه
۸-میلاد آقایی
۹-بهنام امینی
۱۰-رضا امینی
۱۱-سعید انصاریان
۱۲-اشکان ایمان‌خان
۱۳-تیرداد بنکدار
۱۴-آنیکا بهدری
۱۵-شبنم بهدری
۱۶-علی بهدری
۱۷-کاترین بهدری
۱۸-محمد بهدری
۱۹-وحید بهمن
۲۰-مجید پورخداقلی
۲۱-لیلا پولادی
۲۲-علی پیرهادی
۲۳-آیدین تمهیدی
۲۴-محسن توکلیان
۲۵-بیژن جانفشان
۲۶-کوروش جنتی
۲۷-مهدی حبیبی
۲۸-پوریا حق‌پناه
۲۹-علی حمید
۳۰-هادی حیدری
۳۱-جواد حیدریان
۳۲-مسعود خالقی
۳۳-آریا خسروی
۳۴-آذر خونایی اکبری
۳۵-داود دادرس مقدم
۳۶-مهرناز ذاکری
۳۷-عباس رضایی
۳۸-علی رضایی
۳۹-افسانه رفیع مؤمن
۴۰-عباس رنجبر
۴۱-محسن روشنایی
۴۲-مجید دهقان
۴۳-سارا سپاهانی
۴۴-پریوش سرخوش
۴۵-فیروزه سوفیان
۴۶-مهرداد سیدعسگری
۴۷-شیوا شفاهی
۴۸-سارا شفیعی
۴۹-کامران شهبازی
۵۰-مسعود صالحی
۵۱-پیام صفی‌پور
۵۲-حمیده طالقانی
۵۳-احسان عزت‌پور قدیم
۵۴-سیاوش غلامی
۵۵-نرگس فداکار
۵۶-مهدی قاسمی‌نژاد
۵۷-مهناز قربانی
۵۸-داوود قره تپه
۵۹-منوچهر قنبری
۶۰-امین کرمانشاهی
۶۱-محمد کوراوند
۶۲-داریوش مجلسی
۶۳-مصطفی محمددوست
۶۴-بهزاد مخصوصی
۶۵-احسان مرتضوی
۶۶-محمدحسین ملک خطایی
۶۷-آذین موحد
۶۸-بیژن مهر
۶۹-امین میردامادیان
۷۰-حامد میرزاحسینی
۷۱-بابک مینا
۷۲-محمد نازاریان
۷۳-نیما ناصرآبادی
۷۴-بهرام تقی‌پور
۷۵-آرش نیک‌خو
۷۶-ساسان هارون مهدوی
۷۷-مسعود هارون مهدوی
۷۸-بهزاد وفاخواه
۷۹-فضل‌الله یاری
۸۰-هدایت یادگار صالحی

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۲۸ / معدل امتیاز: ۳٫۸

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=315198