تداوم بحران دارو؛ سطح موجودی مواد اولیه شرکت‌های داروسازی به کمترین حد ممکن رسیده است

کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در ایران بار دیگر به اوج رسیده و فعالان صنفی از بحرانی جدی در تأمین دارو در ماه‌های خرداد و تیر امسال خبر داده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران در یکی از بدترین دوره‌های تولید و تأمین دارو قرار دارد و سطح موجودی مواد اولیه شرکت‌های داروسازی به کمترین حد در … ادامه خواندن تداوم بحران دارو؛ سطح موجودی مواد اولیه شرکت‌های داروسازی به کمترین حد ممکن رسیده است