تخلیه زندان «رجایی‌ شهر»؛ تلاش سیستماتیک حکومت برای پاک‌کردن آثار جنایت علیه بشریت

سازمان حقوق بشر ایران طی گزارشی به موضوع تخلیه زندان «رجایی‌شهر» کرج (گوهردشت) و انتقال زندانیان این قتلگاه صدها زندانی سیاسی و دگراندیش در دهه شصت خورشیدی به زندان قزلحصار پرداخته و نوشته این تغییر و جابجایی در حالیست که پرونده کشتار زندانیان سیاسی که سال گذشته دادگاهی در سوئد بر اساس آن حمید‌ نوری … ادامه خواندن تخلیه زندان «رجایی‌ شهر»؛ تلاش سیستماتیک حکومت برای پاک‌کردن آثار جنایت علیه بشریت