۲۶۹ شهر ایران در تنش آبی؛ تهدید زندگی و سلامت ۱۵ میلیون نفر با مرگ دریاچه ارومیه

سخنگوی صنعت آب ایران می‌گوید ۲۶۹ شهر کشور دچار تنش آبی است. خشکسالی به تهدیدی علیه جنگل‌های زاگرس تبدیل شده و اکنون کمترین تراز دریاچه ارومیه از سال ۱۳۴۳ ثبت شده است. هاشم امینی سخنگوی صنعت آب ایران گفته که «۲۶۹ شهر دارای تنش آبی» در سطح کشور شناسایی و با اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و … ادامه خواندن ۲۶۹ شهر ایران در تنش آبی؛ تهدید زندگی و سلامت ۱۵ میلیون نفر با مرگ دریاچه ارومیه