کاهش سرعت و اختلال اینترنت در ایران ادامه دارد؛ «دستور» رئیسی در هوا ماند!

در حالی که میانگین سرعت اینترنت موبایل و ثابت در جهان افزایش یافته اما سرعت اینترنت موبایل در ایران طی تیرماه امسال سه پله کاهش یافته است. گزارش جدید «اسپیدتست» از وضعیت سرعت اینترنت ثابت و موبایل در جهان نشان از ادامه کاهش سرعت اینترنت موبایل در ایران دارد. دو کشور امارات و قطر در … ادامه خواندن کاهش سرعت و اختلال اینترنت در ایران ادامه دارد؛ «دستور» رئیسی در هوا ماند!