افزایش جمعیت به سبک جمهوری اسلامی؛ زیرزمینی شدن آزمایش‌های غربالگری پس از سقط‌های زیرزمینی

با توقف تولید و واردات کیت‌های آزمایش غربالگری جنین، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران هشدار داده که بسیاری از مردم برای انجام این آزمایش به خارج از کشور سفر می‌کنند و ممکن است انجام این آزمایش در داخل به سمت زیرزمینی شدن برود. محمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران گفته است که … ادامه خواندن افزایش جمعیت به سبک جمهوری اسلامی؛ زیرزمینی شدن آزمایش‌های غربالگری پس از سقط‌های زیرزمینی