مهاجرت ۵۰ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ یک نماینده مجلس شورای اسلامی: رئیسی مسئول اخراج اساتید است

حذف استادان دانشگاه از نظام آموزش عالی کشور ادامه دارد و آمار جدید نشان از مهاجرت ۵۰ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دارد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید ابراهیم رئیسی مسئول اخراج اساتید از دانشگاه‌هاست. حذف اساتید از نظام آموزش عالی که با اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری از دانشگاه‌ها در جریان است، بخشی … ادامه خواندن مهاجرت ۵۰ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ یک نماینده مجلس شورای اسلامی: رئیسی مسئول اخراج اساتید است