هشدار جدیدی درباره ناترازی گاز کشور؛ ۵۵۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در سال ۱۴۱۰

دبیرکل فدراسیون صنعت نفت با ارائه آماری از وضعیت عرضه و تقاضای گاز در کشور گفته ناترازی گاز تا پایان ۱۴۱۰ به ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. عرفان افاضلی دبیر کل فدراسیون صنعت نفت گفته که ناترازی گاز که پارسال ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز بود امسال به ۳۰۰ میلیون مترمکعب … ادامه خواندن هشدار جدیدی درباره ناترازی گاز کشور؛ ۵۵۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در سال ۱۴۱۰