جمعیت بزرگ فارغ‌التحصیلان بیکار و شاغلان فقیر! ادعای دولت: وعده سالانه یک میلیون شغل تحقق یافته!

تازه‌ترین آمارها درباره اشتغال نشان می‌دهد ۴۲ درصد از بیکاران، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی هستند. آمار دیگری نیز بیانگر اینست که  ۸۹ درصد از فقرا در کشور شاغل هستند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۲/۸ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت … ادامه خواندن جمعیت بزرگ فارغ‌التحصیلان بیکار و شاغلان فقیر! ادعای دولت: وعده سالانه یک میلیون شغل تحقق یافته!