پیامدهای گرانیِ اینترنت؛ سقوط نمودارِ مشتریانِ شاغلان در فضای مجازی

خبرگزاری «ایلنا» طی گزارشی در ارتباط با وضعیت اینترنت در ایران نوشته است: «اگر فرض بگیریم، تعداد کارگران فضای مجازی امروز در کشور حدود یک میلیون نفر است و اگر قرار را بر این بگذاریم که ۷۵ درصد این شاغلان سرپرست خانوار هستند، می‌توانیم ادعا کنیم حداقل ۲ میلیون نفر از جمعیت کشور راهی برای … ادامه خواندن پیامدهای گرانیِ اینترنت؛ سقوط نمودارِ مشتریانِ شاغلان در فضای مجازی