افزایش شاخص فلاکت در ایران؛ فلاکت در ۲۳ استان بالاتر از میانگین کشوری

آمارها نشان می‌دهد شاخص فلاکت در ایران طی پاییز ۱۴۰۲ افزایش یافته و نرخ فلاکت در ۲۳ استان به بالاتر از میانگین کشوری رسیده است. آخرین آمارهای مرتبط با شاخص فلاکت مرتبط با فصل گذشته نشان می‌دهد فلاکت در ۱۴ استان افزایش یافته و در ۲۳ استان بالاتر از میانگین کشوری است. میانگین رقم شاخص … ادامه خواندن افزایش شاخص فلاکت در ایران؛ فلاکت در ۲۳ استان بالاتر از میانگین کشوری