احتمال افزایش ۲۰ درصدی رقم حداقل دستمزد؛ تیشه دولت به ریشه معیشت و اشتغال جامعه کارگری

شورای نگهبان از تأیید افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت برای سال آینده خبر داده است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود رقم حداقل دستمزد نیز با رقمی مشابه در محدوده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؛ این افزایش به معنای عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال … ادامه خواندن احتمال افزایش ۲۰ درصدی رقم حداقل دستمزد؛ تیشه دولت به ریشه معیشت و اشتغال جامعه کارگری