تداوم ناترازی انرژی در ۱۴۰۳؛ صنایع در دام کاهش تولید و افزایش زیان

فعالان صنعت معتقدند در سال ۱۴۰۳ ناترازی برق حدود ۷ درصد افزایش خواهد یافت و مدت زمان قطع برق در صنایع بیشتر خواهد شد. یک استاد دانشگاه نیز درباره تشدید ناترازی گاز در سال جدید با اشاره به اینکه ۸۰ درصد چاه‌های گاز در نیمه دوم‌شان قرار دارند از کاهش فشار گاز و کاهش تولید، … ادامه خواندن تداوم ناترازی انرژی در ۱۴۰۳؛ صنایع در دام کاهش تولید و افزایش زیان