تداوم اعتراضات جامعه کارگری به رقم حداقل دستمزد 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید «لایحه اصلاح قانون کار» پاک کردن صورت مسئله درباره تعیین رقم حداقل دستمزد است. در پی اعتراضات گسترده جامعه کارگری به رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال جدید، دولت اقدام به تدوین «لایحه اصلاح قانون کار» کرده است. علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای … ادامه خواندن تداوم اعتراضات جامعه کارگری به رقم حداقل دستمزد