اقدام علیه شهروندان از ۲۵ فروردین؛ آغاز سرکوب اجتماعی به بهانه «حجاب»

مبارزه با پوشش اختیاری به عنوان ابزاری برای فشار بر شهروندان و تحت طرح «حجاب و عفاف» از شنبه ۲۵ فروردین، قرار است با «شدت» بیشتری در شهرهای مختلف ایران اجرا شود. در روزهای گذشته بار دیگر «حجاب» به یکی از محورهای سخنان مقامات حکومتی از جمله امامان جمعه تبدیل شده و حکومت برنامه دارد … ادامه خواندن اقدام علیه شهروندان از ۲۵ فروردین؛ آغاز سرکوب اجتماعی به بهانه «حجاب»