اجاره‌بهای مسکن؛ بحرانی‌ترین بحران خانوارهای حقوق‌بگیر

با افزایش پرسرعت اجاره‌بهای مسکن، کارشناسان نسبت به شرایط مستأجران که حدود نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، هشدار می‌دهند. قیمت‌های نجومی در کنار دستمزدهای بی‌ارزش سبب شده چهار دهک پایین درآمدی حتی برای تأمین هزینه اجاره مسکن با بحران روبرو باشند. در سال‌های گذشته اجاره‌بهای مسکن تورمی بیشتر از تورم عمومی اقتصاد را … ادامه خواندن اجاره‌بهای مسکن؛ بحرانی‌ترین بحران خانوارهای حقوق‌بگیر