روزنامه «بیلد»: تحقیقات تکان‌دهنده‌ی یک مؤسسه جرم‌شناسی: دانش‌آموزان مسلمان قرآن را مهم‌تر از قوانین می‌دانند!

- روزنامه «بیلد» در توضیح اعداد و ارقامی که سبب نگرانی کارشناسان و سیاستمداران شده می‌نویسد، یک مطالعه پژوهشی از مؤسسه جرم‌شناسی در ایالت نیدرزاکسن که به شدت باعث نگرانی شده نشان می‌دهد که اکثریت دانش‌آموزان مسلمان (۶۷/۸ درصد) «احکام قرآن را مهم‌تر از قوانین در آلمان می‌دانند.»
- این مؤسسه از ۸۵۳۹ دانش‌آموز کلاس نهم با میانگین سنّی ۱۵ سال که ۳۰۰ تن از آنها مسلمان بوده‌اند، در ارتباط با جرائم مربوط به اموال و همچنین جرائم خشن نظرخواهی کرده است.
- این مطالعه تأکید می‌کند که پرسش‌شوندگان نمونه کوچکی هستند و قابل تعمیم به همه دانش‌آموزان ایالت نیدرزاکسن و همچنین کل آلمان نیستند.
- در جهانی که به دلیل گستر فضای مجازی بسیار کوچک و بهم پیوسته شده، می‌بایست به دنبال ابتکارات حقوقی و آموزشی بود تا با ارزش‌های آزادی و دموکراسی بتوان اندیشه‌های تاریک و ضدآزادی و ضدبردباری اعم از افراطیون چپ و راست و مذهبی را منزوی کرد.

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۰۵ مه ۲۰۲۴


روزنامه آلمانی «بیلد» بر اساس یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۲ در یک ایالت آلمان انجام شده به انتشار آمار آن و همچنین گفتگو با برخی سیاستمداران این کشور پرداخته است. البته این ارقام تکاندهنده  قابل تعمیم به همه دانش‌آموزان مسلمان در این ایالت و یا کل آلمان نیستند اما به روشنی دیده می‌شود که هنوز فرصت برای جلوگیری از گسترش اسلامگرایی وجود دارد منتها به برنامه‌ریزی همه‌جانبه و جدی نیاز است: از سیاست مهاجرپذیری گرفته تا آموزش و پرورش و اشتغال والدین و… البته در جهانی که به دلیل فضای مجازی بسیار کوچک و بهم پیوسته شده، می‌بایست به دنبال ابتکارات حقوقی و آموزشی بود تا با ارزش‌های آزادی و دموکراسی بتوان اندیشه‌های تاریک و ضدآزادی و ضدبردباری اعم از افراطیون چپ و راست و مذهبی را منزوی کرد.

نماز خواندن گروهی از مسلمانان در برابر دروازه براندنبورگ نماد آزادی در برلین / آلمان / اکتبر ۲۰۲۲

روزنامه «بیلد» در توضیح اعداد و ارقامی که سبب نگرانی کارشناسان و سیاستمداران شده می‌نویسد، یک مطالعه پژوهشی از مؤسسه جرم‌شناسی در ایالت نیدرزاکسن که به شدت باعث نگرانی شده نشان می‌دهد که اکثریت دانش‌آموزان مسلمان (۶۷/۸ درصد) «احکام قرآن را مهم‌تر از قوانین در آلمان می‌دانند.»

این مؤسسه از ۸۵۳۹ دانش‌آموز کلاس نهم با میانگین سنّی ۱۵ سال که ۳۰۰ تن از آنها مسلمان بوده‌اند، در ارتباط با جرائم مربوط به اموال و همچنین جرائم خشن نظرخواهی کرده است. در آنچه «مطالعات میدانی تاریک» خوانده می‌شود و به روشن کردن حیطه‌های تا کنون  ناشناخته‌ی یک مسئله می‌پردازد، به موضوع اسلامیسم/ اسلامگرایی نیز پرداخته می‌شود. اگرچه پاسخ‌های دانش‌آموزان مسلمانی که از آنها نظرخواهی به عمل آمده بر اساس این نمونه قابل تعمیم نیستند اما نتایج به شدت سبب نگرانی کارشناسان و سیاستمداران شده چرا که:

تقریبا نیمی از آنها (۴۵/۸ درصد) معتقدند حکومت دینی الله بهترین شکل حکومت است.
۳۵/۳ درصد معتقدند که «خشونت علیه کسانی که به الله یا محمد پیامبر توهین می‌کنند قابل درک است».
۲۱/۲ درصد گفته‌اند که «تهدید جهان غرب علیه اسلام، خشونت مسلمانان را در دفاع از خود توجیه می‌کند.»

«احکام قرآن برای من مهم‌تر از قوانین است»

این مطالعه همچنین روزنه‌ای به جهان اندیشه‌ی جوانان مسلمان در ایالت نیدرزاکسن باز می‌کند. ۳۰۸ پرسش‌شونده به پرسش‌های زیر چنین پاسخ می‌دهند:

احکام قرآن برای من مهم‌تر از قوانین در آلمان هستند
۶۷/۸ درصد: بله
۳۲/۲ درصد:نه

تنها  اسلام قادر است مشکلات دوران ما را حل کند
۵۱/۵ درصد: بله
۴۸/۵ درصد: نه

حکومت دینی اسلامی بهترین شکل حکومت است
۴۵/۸ درصد: بله
۵۴/۲ درصد: نه

جامعه آلمان باید بیشتر بر اساس احکام اسلام تنظیم شود
۳۶/۵ درصد: بله
۶۳/۵ درصد: نه

من خشونت علیه کسانی را که به الله و محمد پیامبر توهین می‌کنند قابل درک می‌دانم
۳۵/۳ درصد: بله
۶۴/۷ درصد: نه

تهدید جهان غرب علیه اسلام خشونت مسلمانان در دفاع از خودشان را توجیه می‌کند
۲۱/۲ درصد: بله
۷۸/۸ درصد: نه

خشونت برای گسترش اسلام قابل توجیه است
۱۸/۱ درصد: بله
۸۱/۹ درصد: نه

این مطالعه تأکید می‌کند که پرسش‌شوندگان نمونه کوچکی هستند و قابل تعمیم به همه دانش‌آموزان ایالت نیدرزاکسن و همچنین کل آلمان نیستند.

کارشناسان و سیاستمداران شوکه شده‌اند!

یک کارشناس مسائل داخلی از حزب دموکرات مسیحی به روزنامه «بیلد» می‌گوید: «این مطالعه نشان می‌دهد که اسلام سیاسی چقدر عمیق در آلمان رد خود را برجای گذاشته است.» از آنجا که هیچ کودکی با چنین نظراتی به دنیا نمی‌آید، به عقیده‌ی این کارشناس، پای «تلقین سیستماتیک» در کار است و بر این فعالیت‌های تلقینی می‌بایست نقطه پایان گذاشت. وی می‌گوید: «مولتی کولتی [چندفرهنگی] زمان طولانیست که شکست خورده. اکنون اگر می‌خواهیم جلوی پیشروی افراد نابردبار گرفته شود، لازم است با شفافیت و قاطعیت عمل کرد.»

وزیر آموزش ایالتی شلزویگ هولشتاین و نایب رئیس حزب دموکرات مسیحی این نتایج را «تکاندهنده» می‌نامد. وی به «بیلد» می‌گوید: «از قرار معلوم تلاش برای فهماندن ارزش‌های دموکراتیک موفق نیست و به این ترتیب ثبات اجتماعی را به لغزش تهدید می‌کند. مسئولیت این موضوع با خانواده‌ها، مدارس، مراکز آموزش سیاسی در ایالت‌ها هستند و البته همچنین جوامع اسلامی و مساجد که بین جوانان فعالیت می‌کنند.» وی با اشاره به نقش رسانه‌های اجتماعی مانند «تیک تاک» می‌گوید باید  «با در نظر گرفتن مضامین اسلامی و افراطی از نو مورد ارزیابی قرار بگیرند.»

یکی از نمایندگان معلمان نیز نتایج این نظرسنجی را «نگران‌کننده» خوانده و می‌گوید که «حالا به آموزش دموکراسی بیشتر با تکیه بر مبانی  ارزش‌های قانون اساسی آلمان نیاز داریم. باید جلوی اسلامگرایی گرفته شود و هیچ تحملی در برابر آن جایز نیست.»

یک مقام آموزش و پرورش هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات نظرسنجی مربوطه را «هشداردهنده» می‌داند و خواستار «تقویت قابل توجه آموزش دموکراسی در مدارس» است. به عقیده‌ی وی، این آموزش می‌بایست از مهد کودک شروع شود. البته چنین آمار و اعداد و ارقامی در ارتباط با مدارس و نظرات دانش‌آموزان مسلمان در هامبورگ [که یکی از مراکز مهم اسلامگرایان از جمله با پشتیبانی جمهوری اسلامی در آلمان است] در دست نیست.

باید درباره دولت حقوقی برای دانش‌آموزان مهاجر روشنگری کرد

یکی از سخنگویان وزارت آموزش و پرورش در ایالت تورینگن می‌گوید که  آمار مشابهی درباره دانش‌آموزان این ایالت در دست نیست. اما این ایالت در مقوله «یهودستیزی» با توجه «به تشدید وضعیت از اکتبر ۲۰۲۳ به اینسو افزایش کمی داشته است.» بجز این هیچ رویداد خاص دیگری در این ایالت وجود نداشته است. او همچنین می‌گوید: «این جزو وظایف روزانه مدارس است که مبانی دولت حقوقی آزاد و دموکراتیک را به دانش‌آموزان مهاجر آموزش بدهند.»

و اما در ایالت نوردراین وستفالن در غرب آلمان مشکل اسلامگرایی در مدارس به خوبی شناخته‌شده است و حتا یک برنامه پیشنهادی برای بازآموزی و راهنمایی دانش‌آموزان وجود دارد که عمدتا توسط مدارس درخواست می‌شود. در ماه ژانویه امسال یک مورد افراطی در یک مدرسه در حومه شهر کلن خبرساز شد؛ جایی که سه نوجوان مسلمان همکلاسی‌های خود را مورد تعرض و آزار و اذیت قرار داده و خواستار رعایت احکام شرعی مانند تفکیک جنسیتی در کلاس‌ها شده بودند.

*منبع: روزنامه آلمانی «بیلد»
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۲۳ / معدل امتیاز: ۴٫۱

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=348430