محمدرضا عالی‌پیام با نام هنری «هالو» شاعر طنزپرداز معمولا در هر دوره طنزی درباره «انتخابات» می‌سراید.

او در این ویدیو هم شعر کوتاهی را در این‌باره می‌خواند و هم مناظره انتخاباتی «آس» و «پاس» را.

لینک مستقیم به ویدیو