کنگره‌های حزب کمونیست چین برای تعیین رهبری و سیاست‌های بنیادین این کشور هر پنج سال یک بار تشکیل می‌شود.

این عکس در برابر محل برگزاری نوزدهمین کنگره‌ی حزب کمونیست این کشور که قدرت سیاسی را در قبضه‌ی خود دارد برداشته شده. پلیسی خبردار پشت به قاب عکس عظیم «رهبر» یا چنان که نامیده می‌شد، «صدر» مائو تسه دون ایستاده است.

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):