کانکس‌های زهواردررفته برای زلزله‌زدگان

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۰۳ دسامبر ۲۰۱۷


میلیاردها تومان کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان استان کرمانشاه جمع‌آوری شده. نهادهای نظامی و حکومتی خود را سردمدار کمک به زلزله‌زدگان قلمداد می‌کنند؛ از جمله سپاه پاسداران ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده تا برای زلزله‌زدگان کانکس بسازد. این هم نتیجه!

کانکس‌ها هنوز به محل استقرار نرسیده، زهوارشان از تکان‌های کامیون و حمل و نقل در تپه‌چاله‌های خیابان و جاده‌ها در رفته چه برسد به مقاومت در برابر زلزله!

لینک مستقیم به ویدئو