یک دیدگاه

  1. ناشناس

    با درود فراوان . از کارشناسان قنوس میخواهیم سرمایه گذارهای حکومت جمهوری اسلامی با دولت کانادا هچنین سرمایه های ملیاردی فرار از ایران به بانکها و املاک در کانادا . برای علاقه مندان لیستی در اختیار هموطنان بگذارند . – ایا ققنوس می تواند اختیار قانونی برای پیگری داشته باشد . ایا ققنوس میتواند از شاهزاده پهلوی که گفته بودند باید همه اموال دزدیده شده در همه جا شناسایی شده و به صندوق کمک به داخل و مردم ایران جمع شود حمایت عملی بکند و ان را بر کشد . اگر کمی با دقت بنگریم خواهید دید با سرمایه های دزدی شده توسط حکومتیان قانون شکن می توان چندین مرتبه همین حکومت اخوندی تبهکار را سرنگون کرد .

Comments are closed.