ایران رتبه نهم جهان از نظر تعداد زندانى

دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۰۸ ژوئیه ۲۰۱۹


رئیس سازمان امور اجتماعى و معاون وزارت کشور گفته است: در شأن کشورى مانند ایران نیست که از نظر تعداد زندانى در جایگاه نهم دیده شود.

تقى رستم وندى گفت: چهل درصد از کسانى که در زندان‌هاى ایران بسر ‌مى‌برند، به دلیل فروش مواد مخدر و ٢۵ درصد به علت دزدى زندانى شده‌اند. او از افزایش شمار دانش‌آموزان و دانشجویان معتاد در ایران نیز خبر داد.

به گزارش ایرنا،‌ وى یادآور شد که طبق آخرین آمار ٢ درصد دانش آموزان و ۵ درصد دانشجویان در ایران در حال حاضر معتاد به مواد مخدر هستند. در حالی که تعداد دانشجویانى که مواد مخدر مصرف ‌مى‌کردند در سال ٨١ یک درصد و در سال ٩۶ به ۵ درصد افزایش یافته است.

رستم وندى درباره نگرش مردم در ایران به مصرف مواد مخدر نیز توضیح داد که ٢٧ درصد مردم نگرشى خنثى یا مثبت در این باره دارند که خطر بزرگى محسوب ‌مى‌شود.

او در بخش دیگرى از صحبت‌هاى خود در مورد اوضاع اجتماعى ایران هم گفت: آمار بالاى پرونده‌هاى قضایى در سراسر کشور نشان از آشفتگى و بهم ریختگى روابط اجتماعى و درگیرى مردم با یکدیگر دارد.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=162112