پروژه ققنوس ایران: چگونه اقتصاد ضعیف به محیط زیست آسیب می‌زند

شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۹


KayhanTour

«کیهان‌تور» در تور اینترنتی خود مطالب قابل توجه رسانه‌های دیگر را از سراسر جهان برای شما تور می‌کند.

«پروژه ققنوس ایران» یک ویدئوی کوتاه روشنگرانه درباره رابطه‌ی مستقیم اقتصاد و محیط زیست منتشر کرده است.

در این ویدئو از جمله آمده است: «محیط زیست همیشه در دو حالت از نقطه نظر اقتصادی مورد گزند و خطر قرار می‌‌گیرد:

نخست زمانی که اقتصاد یک مملکت در حال پیشرفت و رشد است و مسائل زیست محیطی‌ کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در نتیجه می‌‌تواند به آن آسیب وارد شود.

حالت دوم زمانی‌ است که کشور از نظر اقتصادی شدیدا ضعیف شده و در یک چرخه معیوب قرار گرفته باشد. در این حالت محیط زیست بیش از حالت اول مورد صدمات بیرحمانه و بی‌‌رویه قرار می‌گیرد.

وضعیت محیط زیست در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی در حالت دوم قرار دارد.»

یک دیدگاه

  1. ١٣

    پروژه ق بهـتر است که بیشتر به اینده و راهـکار و اموزش بپردازد
    ۴٠ ساله که این حرفهـا را شنیدیم
    جا حکومتى است ناکار امد و شکست خورده در تمام زمینه هـا

Comments are closed.