فرید خلیفی – یکصد سال پیش شهرها در نقاط مختلف زمین، چهره متفاوتی با شهرهای امروز داشتند. امکانات پیشرفته شهری که تکنولوژی امروزه برای ما به ارمغان آورده، یک قرن پیش وجود نداشتند. پیشرفت دانش همزمان چهره شهرها و زندگی بشر را تغییر داده. ساختمان‌های بلند و آسمان‌خراش‌های مجهز به تکنولوژی‌های قرن بیست و یکمی از نشانه‌های بارز تغییر چهره شهرها هستند. ولی آیا در آینده هم شهرهایی به شکل امروز وجود خواهند داشت؟ مجله معماری و طراحی اِولو هر ساله رقابتی برای انتخاب برترین طرح‌های آسمان‌خراش‌های آینده برگزار می‌کند. اگرچه طرح‌های برگزیده شاید امروز برای ما دست‌نیافتنی به نظر برسند ولی نباید فراموش کنیم که یکصد سال پیش حتی تصور بسیاری از دست‌آوردهای امروزی غیرممکن بود.

لینک مستقیم به ویدئو