آزاده کریمی، علی اشتیاق – تغییر بافت سنتی معماری و جایگزینی بافت‌های بدسلیقه، ناهمگون و البته غیراستاندارد معضل معماری مناطق مختلف ایران به‌خصوص مناطق شمالی کشور است.

حالا برج‌ها و کاخ‌های شخصی بی‌شماری جای کلبه‌های چوبی و خانه‌های قدیمی در شمال ایران را گرفته‌اند تا حدی که دیگر مناطق روستایی از مناطق شهری قابل تشخیص نیستند. درباره معضل تغییر بافت معماری در شمال ایران و دلایل آن با پروفسور مسعود اسماعیلو استاد معماری و شهرسازی دانشگاه ونیز به گفتگو پرداختیم.

لینک مستقیم به ویدئو