مجموعه‌های باستانی تخت‌جمشید سالانه ۴۰ سانتی‌متر فرو می‌رود!

-منطقه تحت تاثیر فرونشست زمین شامل محدوده مشترک شهرستان‌های خمینی‌شهر (همایون‌شهر)، شاهین‌شهر، برخوار،فلاورجان، اصفهان، لنجان و نجف آباد با وسعت تقریبی هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع است و دارای بیشترین نرخ فرونشست تا ۱۲.۵ سانتی متر در سال بوده که شامل ۲۰۳روستا و مراکز جمعیتی مهم می‌شود.
-خطوط انتقال نیرو به طول حدود ۵۰۰ کیلوتر وخط راه آهن اصفهان- یزد به طول ۷۰ کیلومتر نیز در این محدوده قرار دارند. همچنین فرودگاه «شهیدبهشتی» اصفهان نیز در محدوده فرونشست زمین قرار دارد.

جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹


یک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان از فرونشست زمین در مجموعه باستانی تخت‌جمشید و میدان تاریخی نقش جهان خبر داد. او می‌گوید برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی اصفهان منجر به فرونشستی با نرخ ۱۷ سانتی‌متر در این شهر شده است!

تخت جمشید

علی یوسفی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان از مشاهده فرونشست زمین در مجموعه باستانی تخت‌جمشید و میدان تاریخی نقش‌ جهان اصفهان خبر داده و گفته که اگر روند برداشت بی‌رویه آب در این شهر ادامه پیدا کند، فرونشست زمین به مناطق تاریخی مثل سی‌ و سه پل و مسجد شاه نیز توسعه خواهد یافت.

فاجعه اینجاست که به گفته علی یوسفی، میزان فرونشست در مرودشت که جنوب بنای تاریخی و باستانی تخت‌جمشید قرار دارد، در برخی نقاط به حدود ۴۰ سانتی‌متر رسیده است.

به گفته این استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، این فرونشست در اطلس موجود است و در رابطه با  نشست زمین در استان اصفهان مشاهده شده است.

فرونشست زمین در اثر برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی اتفاق می‌افتد و طبق اطلس دانشگاه اصفهان، تا سال ۱۳۸۰ در اصفهان مشاهده نشده بود ولی اکنون با برداشت‌های بی‌رویه آب به میزان ۱۷ سانتی‌متر رسیده است.
میزان فرونشست در فرودگاه سمنان سالانه ۱۰ سانتی‌متر و در دور تا دور دریاچه اورمیه بطور گسترده وجود دارد.

آنگونه که این استاد دانشگاه اظهار داشته، میزان فرونشست بالای ۳۰ سانتی‌متر در مناطق بساری در مرودشت مشاهده می‌شود و خود شهر مردشت و حتی شهر شیراز هم گرفتار این پدیده‌ی خطرناک هستند.

بر اساس گزارش این استاد دانشگاه، نرخ فرونشست در شهر شیراز حدود ۱ یا ۲ سانتی‌متر است که به گفته‌ی وی وجودش در مناطق شهری، برای شهروندان خطرناک است.

فرونشست در مناطق دیگر اصفهان شامل دانشگاه صنعتی ۵ سانتی‌متر، دشت مهیار ۱۲/۵ سانتی‌متر است.

منطقه تحت تاثیر فرونشست زمین شامل محدوده مشترک شهرستان‌های خمینی‌شهر (همایون‌شهر)، شاهین‌شهر، برخوار، فلاورجان، اصفهان، لنجان و نجف آباد با وسعت تقریبی هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع است و دارای بیشترین نرخ فرونشست تا ۱۲.۵ سانتی متر در سال بوده که شامل ۲۰۳روستا و مراکز جمعیتی مهم می‌شود.

خطوط انتقال نیرو به طول حدود ۵۰۰ کیلوتر و خط راه آهن اصفهان- یزد به طول ۷۰ کیلومتر نیز در این محدوده قرار دارند. همچنین فرودگاه «شهید بهشتی» اصفهان نیز در محدوده فرونشست زمین قرار دارد.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=178085