فرید خلیفی – صحنه‌هایی چون حمله کوسه به افرادی که در حال آبتنی در دریا بوده‌اند به اندازه کافی ترسناک و دردآور است که تا از امن بودن سواحل دریا اطمینان حاصل نکرده‌ایم، ریسک شنا به قیمت غذای کوسه شدن را به جان نخریم. ولی با آنکه کوسه‌ها از مهمترین جانوران گوشتخوار به حساب می‌آیند که محل زندگی آنها در آب‌هاست، جانداران دیگری نیز وجود دارند که در آب‌های شیرین هم زندگی می‌کنند و آماده‌اند تا ما را به دندان بکشند. جاندارانی که کمتر در بین ما شناخته شده‌اند.

لینک مستقیم به ویدئو