فرید خلیفی – اکنون که در آستانه سال ۲۰۲۰ هستیم فرصتی‌ست تا با نگاهی به شواهد و قرائن پیدا و پنهان در روزگار کنونی، احتمالاتی را در نظر بگیریم که در آینده می‌توانند بخشی از زندگی ما باشند.

ایران، سرزمینی که تا به امروز بیش از ۴۰ سال است به تسخیر انگل‌هایی درآمده که از منابع این سرزمین سوء استفاده کرده‌اند و ساکنان آن را به گروگان گرفته‌اند، در ۵۰ سال آینده می‌تواند شاهد تغییرات شگرفی باشد. همانگونه که از شواهد به خوبی پیداست آدم‌ها در ایران، به ویژه نسل‌های تازه، دیگر فریب «آخوندهای خدافروش» را نمی‌خورند و حتا ارزش و تقدسی برای آنها قائل نیستند.

لینک مستقیم به ویدئو