فرید خلیفی مطابق آمار سازمان ملل، میانگین نرخ زاد و ولد بشر در جهان نسبت به دوره پنج ساله ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ در حال حاضر به نصف کاهش یافته. از آنجایی که در این میانگین، کشورهای فقیر قاره آفریقا که در صدر بالاترین نرخ زاد و ولد جهان هستند نیز در نظر گرفته شده‌اند، چنانچه در این جمع‌بندی آماری فقط کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شوند میانگین نرخ زاد و ولد تا بیش از یک سوم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده. کارشناسان علل مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را باعث این اتفاق می‌دانند. اما علت هر چه که باشد میل کمتر بشر به تولید مثل در دوران کنونی واضح است. از طرفی پیش‌بینی‌های بسیاری خبر از بارداری هدفمند و چه بسا رواج لقاح آزمایشگاهی در آینده می‌دهند. امروزه روش‌های مختلفی به منظور پیشگیری از بارداری ناخواسته به کار گرفته می‌شود. از روش‌های ساده و سنتی تا استفاده از اسپرم‌کُش‌ها. Spermicide یا اسپرم‌کش یک ماده ضد بارداری است که از دیرباز وجود داشته و برای نابود کردن اسپرم‌ها ساخته می‌شود.

لینک مستقیم به ویدئو