همایش همبسته و هماهنگ برای ایران: باور به هویت جمعی و ایستادگی بجای ترس

چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲


همایش همبسته و هماهنگ برای ایران روز یکشنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۲ با حضور جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی برگزار شد. گردانندگی این همایش را نازنین انصاری روزنامه‌نگار بین‌المللی و مدیرمسئول کیهان لندن و کیهان لایف بر عهده داشت و آقایان حسن منصور، شهریار آهی، محمود ابطحی، مرتضی برجسته، رضا طالبی، محمد نیکبخت، امین سوفیامهر و خانم شهران طبری در آن شرکت داشتند.

لینک مستقیم به ویدئو