Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۳۰۲ (دوره جديد
P. 1

‫گزینه معاون وزیر خزانهداری دولت بایدن‪:‬‬

‫تصمیم در مورد ‪ FATF‬با خامنهای است؛ بررسی‬                       ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬               ‫تحریمها علیه جمهوری اسلامی‬
 ‫در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بهانه است!‬                  ‫سال سی و هفتم ـ شماره ‪( ۱۷68‬شمارۀ ‪ ۳۰۲‬از دورۀ جدید)‬            ‫دقیق اجرا میشود‬

   ‫ادامه در صفحه ‪۴‬‬                                                             ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ ۱8‬صفحه‬                                                                ‫جمعه ‪ ۱5‬تا پنجشنبه ‪ ۲۱‬اسفندماه ‪۱۳99‬خورشیدی‬

         ‫سیاست متناقض اروپا و آمریکا‬                                                                ‫سرمقاله‬

                                                                ‫مادربزرگها‪ ،‬مادران‪ ،‬دختران‬

         ‫در قبال جمهوری اسلامی‬

                                                                ‫نسل اول زنان و دخترانی که به دلیل دگراندیش بودن و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی‪،‬‬
                                                                ‫به تیر زهرآگین این رژیم گرفتار آمده و به زندان افتادند و اعدام شدند‪ ،‬مادران نسلی‬
                                                                ‫بودند یا میتوانستند باشند که امروز هنوز و همچنان فرزندان برومند خویش را در خیابان‬

                                                                          ‫و زندان از دست میدهند و یا به همراه آنان به زندان میافتند‪... .‬‬

                                                                  ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

                                                                                                 ‫تیتر دو‬

                                                                          ‫عملکرد بودجهای «مجلس انقلابی»‪:‬‬

                                                                         ‫همسو با دولت روی خط نظام!‬

   ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحة ‪ ۲‬بخوانید‬                                          ‫یافته‪ ،‬سردمداران جمهوری اسلامی دانش‬    ‫جزئیاتلایحهبودجه‪۱4۰۰‬درمجلسشورای‬
                                                                ‫و مدیریت لازم برای استفاده بهینه از همین‬ ‫اسلامی به مراحل پایانی نزدیک شده و قرار‬
‫=سه کشور اروپایی عضو توافق هستهای در حالی پیشنویس قطعنامه محکومیت فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی‬                ‫منابع اندک جهت اداره کشور را ندارد و‬   ‫است هفته آینده برای تأیید و تبدیل شدن‬
        ‫را پس گرفتند که در ایران تصمیمگیری در مورد پیوستن به ‪ FATF‬به فروردین سال آینده موکول شد‪.‬‬            ‫فساد سازمانیافتهی ساختاری در نظام‬     ‫به قانون به شورای نگهبان ارسال شود‪.‬‬
                                                                ‫هم سهم مردم از منابع را کاهش داده است‪.‬‬  ‫قانونبودجهبایدیکسالدخلوخرجکشور‬
                                                                ‫همچنین اثرات خزانه خالی‪ ،‬کاهش‬       ‫را پیش ببرد و هر بند و تبصره آن ممکن‬
                                                                ‫درآمدهای ارزی و رکود ناشی از ُکرونا نیز‬  ‫است بر زندگی و معیشت میلیونها نفر در‬
                                                                ‫در بودجه ‪ ۱4۰۰‬نمود بیشتری پیدا خواهد‬   ‫ایران تأثیر بگذارد‪ .‬این موضوع در کنار‬
                                                                ‫کرد‪.‬مشخص است که کسری بودجه‬        ‫وضعیت ناگوار اقتصادی ایران و مشکلاتی‬
                                                                ‫سال ‪ ۱۳99‬نیز بر همه مشکلات و مصائب‬    ‫که بیش از‪ 5۰‬میلیون نفر از جمعیت کشور‬
                                                                ‫بودجه سال آینده تحمیل خواهد شد و در‬    ‫برایتأمینهزینههایضروریوبرخورداری‬
                                                                ‫چنین شرایطی بودجهنویسی را حساستر‬     ‫از یک زندگی حداقلی با آن روبرو هستند‬
                                                                ‫از پیش خواهد کرد‪.‬فعالان تجاری بخش‬     ‫سبب شده که مصوبات بودجهای چه از‬
                                                                ‫خصوصی‪ ،‬اقشار تنگدست‪ ،‬بازنشستگان‪،‬‬     ‫سوی دولت و چه از سوی نمایندگان مجلس‬
                                                                ‫مستمریبگیران‪ ،‬حداقلیبگیران و حتی‬     ‫شورای اسلامی بیش از پیش مورد توجه‬
                                                                ‫کارمندان دولت همه چشم به مصوباتی‬
                                                                ‫دوختهاند که این روزها در مجلس شورای‬                ‫عموم قرار گیرد‪.‬‬
                                                                ‫اسلامی در حال رد و تصویب هستند‪.... .‬‬   ‫از سوی دیگر درآمدهای دولت به دلیل‬
                                                                                     ‫تحریمهای ایالات متحده به شدت کاهش‬
                                                                  ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

 ‫منوچهر بختیاری در‬         ‫«دلدادگان انقلاب‬              ‫عراق و پذیرایی از یک مهمان تاریخی؛‬                  ‫گزارش ویژه؛‬
‫نشست اینترنتی نوفدی‪:‬‬         ‫اسلامی» و سپاه‬
                   ‫پاسداران با «آرش»‬          ‫دیدار پاپ فرانسیس با علی سیستانی‬           ‫بازتولید فاجعه ُکرونا در خوزستان با‬
‫اصلاحطلبواصولگرا‬                                 ‫در شرایط بسیار ویژه‬                 ‫«راهکار»های ناکارآمد!‬
‫در قتل جوانان ما‬            ‫و «ذوالفقار»‬
‫شر یک هستند و‬            ‫جنگ نامتقارن را‬           ‫ادامه در صفحه ‪۱۸‬‬                    ‫«گناه ما مردم چیه؟! خستهایم! خسته!»‬
‫کارگردان هر دو رهبر‬
                    ‫علنی کردهاند‬            ‫علل سوت کشیدن گوش‬     ‫علت اصلی گرسنگی زیاد‬                         ‫استان خوزستان سه هفته پی در‬
   ‫نظام است‬                                                                              ‫پی است که در صدر آمار ابتلا و مرگ‬
                    ‫ادامه در صفحه ‪۱۶‬‬                         ‫در شیردهی‬                           ‫ناشی از ُکرونا قرار گرفته و گردش‬
  ‫ادامه در صفحه ‪۱۱‬‬                                                                           ‫ویروس جهشیافته ُکرونا در این استان‬
                                                  ‫‪۸‬‬                                  ‫به سرعت ادامه دارد در حالی که تنها‬
         ‫دو قرن فراز و نشیب مطبوعات‬                ‫چیست؟‬                                             ‫«راهکار» حکومت برای پیشگیری از‬
         ‫در ایران (‪ -)۲۱۰‬احمد احرار‬                                                               ‫شیوع ُکرونا قطع برق مناطق تجاری‬
                                         ‫صفحه‬‫‪۹‬‬                                          ‫در شهر اهواز‪ ،‬مرکز این استان‪ ،‬بوده‬
                                                            ‫صفحه‬                       ‫است! این اقدام که از دید بسیاری از‬
                                                                                     ‫شهروندان و متخصصان کارآمد نبوده‪،‬‬
    ‫در آستانه برگزاری نشست شورای حکام‪:‬‬                    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬               ‫ُکرونا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی نیز در‬    ‫سبب بروز مشکلات بیشتری در روند‬
                                                                ‫این استان اعلام شرایط «ویژه» کند‬     ‫زندگی شهروندان و افزایش نارضایتیها‬
 ‫جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم‬                       ‫سقوط بهشت‬                      ‫و از همه دستگاههای دولتی بخواهد‬
                                                                ‫«فرصتها‪ ،‬منابع و امکانات خود را به‬                ‫شده است‪.‬‬
    ‫با آمریکا را نپذیرفت‬                                                                       ‫بحران ُکرونا در خوزستان سبب‬
                                                                  ‫سمت این استان روان کنند»‪.....‬‬    ‫شده بجز توصیهها و هشدارهای وزیر‬
‫ادامه در صفحه ‪۱2‬‬                                                                             ‫بهداشت و ستاد مدیریت مقابله با‬
                                                                ‫ادامه در صفحه ‪۱۵‬‬
                     ‫احتمال ارجاع‬
‫پرسشهای آژانس پاسخ نمیدهد!»‬        ‫پرونده اتمی‬           ‫ادامه در صفحه ‪۶‬‬                                        ‫شهره بیات داور‬
‫رافائل گروسی در نشست آنلاین‬      ‫جمهوری اسلامی‬                                                           ‫ایرانی شطرنج‬
                      ‫به شورای‬               ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                            ‫«جایزه بینالمللی‬
                    ‫امنیت؛ تهدید به‬                                                          ‫زنان شجاع» را‬
                    ‫«تولید اورانیوم‬          ‫‪KAYHANLIFE‬‬                                           ‫از وزارت خارجه‬
                     ‫‪6۰‬درصدی»!‬                                                             ‫ایالات متحده‬
                                         ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬                              ‫دریافت میکند‬
                   ‫مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی‬                ‫‪COMMUNITY‬‬
‫شورای حکام در وین که با حضور ‪3۵‬‬   ‫اتمی میگوید ‪ ۱۸‬ماه است جمهوری‬                               ‫و برابری در دنیا از جمله شهره بیات‬    ‫همزمان با هشتم مارس روز جهانی‬
‫عضو شورای حکام برگزار شد از وجود‬   ‫اسلامی در مورد اینکه «آثار اورانیوم‬ ‫‪www.kayhanlife.com‬‬                  ‫شهروند یهودی ایرانی و نخستین داور‬     ‫زن‪« ،‬جایزه بینالمللی زنان شجاع»‬
‫سه سایت اعلام نشده دیگر در ایران‬   ‫در دو سایت اعلام نشده» مربوط به‬                              ‫زن بینالمللی شطرنج رده «ای» آسیا‬     ‫از سوی وزارت خارجه ایالات متحده‬
         ‫خبر داد و گفت‪... .‬‬ ‫چیست پاسخ نداده است‪ .‬وی افزود‬                                        ‫اهدا میشود‪.‬‬       ‫آمریکا به ‪ 20‬زن شجاع و هدایتگر صلح‬
‫ادامه در صفحه ‪۷‬‬           ‫«ایران در سه محل دیگر هم به‬                                ‫ادامه در صفحه ‪۱0‬‬
   1   2   3   4   5   6