9.6 C
London
Wednesday, February 21, 2024       چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲
برچسب الف میم پاشا

برچسب: الف میم پاشا

باز بهار…

بهاری دیگر از راه رسید اگر چه در ایران بسیاری از مردم با شرایط بحرانی سیل و پیامدهای آن روبرو هستند. این عکس‌های بهاری...

باز هم زمستان و برف

این عکس‌ها را الف.میم. پاشا از ایران برای کیهان لندن فرستاده است.

نان و سیب و سبزه‌زار

این عکس‌ها را الف میم پاشا برای کیهان لندن فرستاده است.    

یادش به‌خیر پاییز، با آن توفان رنگ و رنگ

بی‌آنکه دیده بیند، در باغ احساس می‌توان کرد در طرحِ پیچ‌پیچِ مخالف‌سرای باد یأسِ موقرانه‌ی برگی که بی‌شتاب بر خاک می‌نشیند. بر شیشه‌های پنجره آشوبِ شبنم است. ره بر نگاه نیست تا با درون...

پاییز چشم‌نواز…

در هر جای جهان که باشید، پاییز چشم‌نواز است. این عکس‌ها از ایران به کیهان لندن هدیه شده است.

شکوه علفزار…

این عکس‌ها را الف. میم. پاشا از ایران برای کیهان لندن فرستاده است.  

آرامش و نوازش چشم

لحظاتی آرامش و نوازش چشم با عکس‌هایی که الف. میم پاشا برای کیهان لندن فرستاده است.

همسفرِ رنگ در شمال…

این عکس‌ها را الف. میم پاشا از گشت و گذارهای خود در بخشی از شمال ایران برای کیهان لندن فرستاده است.

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

کیهان لندن را در اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید