وهم (نیکا نیکزاد)

پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ برابر با ۰۵ ژوئن ۲۰۱۴


یک قلم

تکه‌ای کاغذ

در تکاپوی عشق

چشمان ذق زده‌ی گرسنه‌ای

پیشِ رو

و من با عشق!

می‌نویسم

از فقر

و اشتباهاتِ مردان سیاسی

*

زلزله

آوارها

و ناله‌های کمک

کودکان آواره

و من با عشق!

می‌نویسم از

دو آغوشِ عاشقانه به خاک خفته

*

خشونت

چاقو

قتلی که در بزنگاه روبرو در حال انجام است!

و من با عشق!

می‌نویسم از

گسترش اعمال بزهکارانه

*

زندان

شکنجه

فریاد دردمند اسیر

و من با عشق!

می‌نویسم از

حقوق بشر!

*

خانه

چشمان شماتت‌بار کودک

دلواپسی‌های اهالی

لبخندهای گنگ من

مقالات خوب

گزارشات عالی

کارنامه‌ای تهی
و

فرصت‌های عاشقی سوخته!!

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=757