با توام سلام! ای غزل!

یکشنبه ۶ دی ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ دسامبر ۲۰۱۵


رضا مقصدی – پس، تو بوده‌ای که نیمه، شب
آب را به خانه‌ی انار، برده‌ای!

پس، تو بوده‌ای که سیب را
از طنینِ یک ترانه‌، سرخ کرده‌ای!

مهربان‌ترین کلام‌! ای غزل!
با توام سلام‌! ای غزل!

 

انار

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=31145