بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در چهل‌سالگی حصر ایران: تلاش برای شکل‌گیری دولت ملی و فروپاشی هدایت‌شده نظام با مبارزات مدنی

- روی سخنم با ایران‌اندیشانی است که نگاه‌شان به آینده است: بیایید تا در کنار نسل نو برکناری هوشمندانه ایران‌ستیزان را تکوین دهیم و بدانید که در این راه همواره در کنار شما و سازندگان ایران بزرگ فردا، بوده و خواهم بود.
- تنها با یک نیروی ملی است که خواهیم توانست ایران را از قلب خاورمیانه اسلامی، مخروبه و عمدتا قبیله‌ای، از مخاطرات پیش رو مصون داریم و پایدار سازیم.

پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۰۷ فوریه ۲۰۱۹


شاهزاده رضا پهلوی، پنجشنبه شب ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ (هفتم فوریه ۲۰۱۹) در بیانیه‌ای هشدار داده با توجه به شرایط انزوا، فقر و تحریم، کشور تا تبدیل شدن به یک «ایرانستان» فاصله چندانی ندارد و تاکید کرده مسئولیت‌ خطیر سیاستمداران ملی‌اندیش و کنشگران نسل‎ نو باید تلاش برای بازگشت ایران و ایرانی به جایگاه طبیعی‌شان در جامعه جهانی از راه فروپاشی هدایت‌شده نظام در فرایند مبارزات مدنی باشد.

متن کامل این بیانیه که از طریق کانال تلگرام و توییتر رضا پهلوی منتشر شده به این شرح است:

هم‌میهنان،
فرهیختگان و نخبگان سیاسی ایران،
از قرنطینه شدن و حصر ایران چهل سال گذشت. چهل سال خیانت در دیانت و دستبرد در امانت و جعل در هویت و تخریب در اعتماد گذشت. چهل سال تقلیل مدنیت فرمایشی و نمایشی به مزدوری بدویت و چهل سال ذبح مصالح ملت برای مصلحت نظام نیز گذشت و به راستی اگر زن ایرانی نمی‌بود و ایستادگیش بر اصالت زیبایی، «رژیم اسلامی» تا کنون نیمی از ایران را در کفن سیاه زنده زنده دفن کرده بود. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» یعنی براندازی ایران، چه درست و بجا گفته بود آن رادمرد ایرانی زنده‌نام دکتر شاپور بختیار که «اینها برای از بین بردن ایران آمده‌اند و نه چیز دیگری.»

هم‌میهنانم،
فرهیختگان و نخبگان سیاسی ایران،
برنهاد این فرقه، در لفافه‌ی شبه‌معنویت و شبه فرهنگیش از همان آغاز چیزی جز بر نابودی ایران نبوده و هرچه به پایان محتوم خود نزدیکتر می‌شود عزم آن بر نابودی ایران جزم‌تر می‌گردد و عمود خیمه آن منسجم‌تر. برابرنهاد این ماموریت شوم اما همانا اراده ملی ما در حل  این مشکل تاریخی است.

و به راستی که هر بحرانی معلول یک انتخاب است. بحران بقایی که امروز با آن روبرو هستیم معلول انتخابی است که انحطاط اندیشه و سیاست در آوردگاه ۵۷ در پی داشت. ضرورت امروز ما معلول همان انتخاب است. انتخابی که نسل نو در کنار اکثریت مطلق ایران ۹۷ کمترین نقشی در آن نداشت: انتخاب عدم تهدید دین و در نتیجه سقوط ایران در تهدید دائم.

هر بحرانی ترکیبی از یک تهدید و از یک فرصت است. در بحرانی که گزینه ۵۷ به ما تحمیل کرد تهدیدی است که با آن روبرو هستیم. انقراض ایران در صورت استمرار پیامدهای انتخابی است که دیگران به جای ما برگزیدند. در بحران کنونی اما از سویی دیگر، فرصتی نیز هست. فرصت بازسازی کشور در کهن‌ترین چهارراه تمدنی تاریخ. لازمه این بازسازی اما انتخابی است نوین. انتخابی که مسئولیت آن بر دوش نسل نو است. انتخاب ما در این آوردگاه تاریخی برکناری نظام دینی برای بازسازی تمدن ایرانی در قلب جغرافیای دنیای فردا است.

در دنیای تعامل و تقابل هویت‌های ملی، در آوردگاه جهانی‌شونده گسست‌ها و دگرگونی‌های تکنولوژیک، هویت سست فرهنگی و سیاسی و در پی آن، افت تعلق ملی، باز‌دارنده اصلی پیشرفت و ماندگاری است. هویت جعلی، عامل اصلی در بروز نابسامانی‌های فکری و ناهنجاری‌های رفتاری و اجتماعی است. روا‌نپارگی ناشی از اختلال هویتی، یکی از عوامل اصلی در فروپاشی انسجام و یکپارچگی ملی است. در نبود یک هویت ایرانی هنجارساز و منسجم‌کننده، بقای کشور در زیست‌بوم همواره دگرگون‌شونده جهانی، با تهدیدی جدی روبرو خواهد شد. راهی که باید پیمود، راه بازسازی همه‌جانبه ایران و از جمله هویت ملی است. هویتی که باید در فضای نقد آزاد و در فرهنگی پویا شکل گیرد. رمز بقای ایران در پی بحران هستی و نیستی ناشی از گزینه ۵۷، در قلب منطقه‌ای مخروبه و متخاصم، در این بازسازی است. نافرمانی مدنی، نخستین گام در این راه است. راه بازسازی مدنیت ایرانی بر ویرانه‌های تحجر.

هم‌میهنانم،
فرهیختگانم و نخبگان سیاسی ایران،
راهی که باید پیمود، راه سازماندهی نیرویی است که هرگز در تاریخ معاصر فرصت شکل‌گیری منسجم فکری، سیاسی و اجرایی نیافته است. تاریخ معاصر ما، جنگ سیاسی مکاتب مارکسیستی و مذهبی و جهان‌سومی و ائتلاف‌های اختلاطی از این سه بوده است. بحران ۵۷ و استمرار وضع موجود ناشی از آن، معلول فقر سیاسی ما و فقدان یک نیروی ملی نیرومند بوده و هست. راه برون‌رفت از این بحران، همانا شکل دادن به نیرویی است مبتنی بر گفتمان ایرانی. گفتمانی برای بازسازی ایران، برای رفاه ایرانی. نیروی ملی که از حصر سیاست در حصار و انحصار محافل سنتی صد ساله اخیر رها شده باشد. تنها با یک نیروی ملی است که خواهیم توانست ایران را از قلب خاورمیانه اسلامی، مخروبه و عمدتا قبیله‌ای، از مخاطرات پیش رو مصون داریم و پایدار سازیم. تنها با چنین نیرویی است که خواهیم توانست به کارستان بازسازی کشور در کهن‌ترین چهارراه تمدنی تاریخ، واقعیتی عینی و ملموس ببخشیم. در راهی که باید پیمود، حکومت ایرانی، آنتی‌تز یا برابرنهاد حکومت اسلامی است.

در بزنگاه تاریخ‌ساز کنونی، شکل‌گیری یک جنبش مدنی، در تناسب مستقیم با شتاب فزاینده فروپاشی نظام، ضرورتی روزافزون می‌یابد. دی‌ماه ۹۶، بانگ بیداری ملت بود. نوید بهاران در قلب یخ‌زده زمستان. ایرانی، از زن و مرد و سالخورده و جوان، از دانشجو تا کارگر، از کشاورز تا معلم، از بازنشسته تا بیکار، از خراسانی تا اهوازی، از تهرانی تا تبریزی در خیزش ملی، درفشی را برافراشته ساختند که چهل سال در اعماق بی‌اعتنایی لگدمال شده بود. چرا که تبهکاران ایران‌ستیز پیش از آنکه پرچم دیگران را لگدمال کنند و بسوزانند، پرچم ما را، پرچم ایران را، درفش شیروخورشید‌نشان ما را لگدمال کردند و سوزاندند. اگر عالی‌ترین برآمد مدنی، بیداری ملی، شکل‌گیری دولت ملی باشد، نقش مدیریتی که عهده‌دار انتقال شرایط کنونی به یک دولت ملی باشد، از هر زمان برجسته‌تر و اهمیت آن ضروری‌تر به نظر می‌رسد.

باری، هم‌میهنانم،
ایران و ایرانی چهل سالی است که جایگاه طبیعی خود را از دست داده‌اند. جایگاه طبیعی ایران، در تقاطع تمدن‌های شرق و غرب، از همان آغاز پایه‌ریزی موجودیت چندهزار ساله ما، در تداوم زمان و دگردیسی‌های آن جایگاه تاثیرپذیری و تاثیرگذاری فرهنگی و تسهیل ارتباطات و رونق تجارت در قلب راه‌های ابریشم بوده است. کشوری که در مقام طبیعی خود می‌توانست با بهره‌گیری از امتیازهای رقابتی و استعدادهای انسانی و راهبردی‌اش، در کلیدی‌ترین چهارراه جغرافیایی و تاریخی داد و ستد‌های فرهنگی و تجاری از یکسو، و بهترین تکنولوژی و علم مدیریت از سوی دیگر، برای ملت خود مرزی پرگهر و سرچشمه هنر و سربلندی و رفاه و امید و آرزو باشد، افسوس که به مرتبه‌ای از انزوا و فقر و فساد و تحریم فرو افتاده که با «ایرانستان» فاصله چندانی ندارد. از همین رو همواره، ساختن راه بازگشت ایران و ایرانی به جایگاه طبیعی‌شان در جامعه جهانی، در کنار فروپاشی هدایت‌شده نظام در فرایند مبارزات مدنی، از مسئولیت‌های خطیر سیاستمداران ملی‌اندیش و کنشگران نسل نو در بزنگاه تاریخی کنونی است.

روی سخنم با آن دسته از خردمندان ملی‌اندیش و نخبگان ایران‌دوستی است که در جوامع دور از وطن و در داخل و در دل دستگاه دیوانی و لشکری کشور، در درد مشترک ما که نجات ایران باشد، خود را شریک می‌دانند.

روی سخنم با ایران‌اندیشانی است که نگاه‌شان به آینده است و به راهکارهای پیشگیری از سوختن نسل‌های امروز و فردای میهن.

ما ایرانی هستیم، دوستان! اصالت ما عشق، کلام ما دوستی، سلوک ما مهر و عبادت ما نور و دشمن ما تاریکی است. ما ایرانی هستیم! ما اهل دادیم و دشمن تبعیض، اهل راستی و دشمن ریا، اهل آغوش و دشمن تبعید، اهل شففت و بخشش، و دشمن تکفیر و کین و عداوت، اهل دادیم نه دار، اهل عدالتیم نه بیداد، اهل حکمت دشمن سفاهت، اهل اخوت و انصاف، اهل ایرانیم ما برومند و بیدار، درفش ما کاویانی، نشان‌مان ایرانی، پرچم‌مان از جنس مردم، از آهنگری اهل ایران.

بیایید تا در کنار نسل نو برکناری هوشمندانه ایران‌ستیزان را تکوین دهیم و بدانید که در این راه همواره در کنار شما و سازندگان ایران بزرگ  فردا، بوده و خواهم بود.
پاینده ایران
رضا پهلوی

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=145734

24 دیدگاه‌

 1. پويا مهرفر

  ……
  همان شهزاده ی بیچاره است او که شبی دزدان دریایی
  به شهرش حمله آوردند
  بلی ، دزدان دریایی و قوم جاودان و خیل غوغایی
  به شهرش
  حمله آوردند
  و او مانند سردار دلیری نعره زد بر شهر
  دلیران من ! ای شیران
  زنان ! مردان ! جوانان ! کودکان ! پیران
  وبسیاری دلیرانه سخنها گفت اما پاسخی نشنفت
  اگر تقدیر نفرین کرد یا شیطان فسون ، هر دست یا دستان
  صدایی بر نیامد از سری زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند
  از اینجا نام او شد شهریار شهر سنگستان
  ……..

 2. پويا مهرفز

  او فریدون است.
  کاوه ها در راهند.
  او بهرام ورجاوند است.

  یاد شعر “م امید” افتادم

  بریده هایى از چکامه بلند و هنرمندانه “قصه ی شهر سنگستان” از مهدى اخوان ثالث

  دو تا کفتر
  نشسته اند روی شاخه ی سدر کهنسالی
  ….
  …..
  نشانیها که می بینم در او بهرام را ماند
  همان بهرام ورجاوند
  که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست
  هزاران کار خواهد کرد نام آور
  هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوه
  پس از او گیو بن گودرز
  و با وی توس بن نوذر
  و گرشاسپ دلیر شیر گندآور
  و آن دیگر
  و
  آن دیگر
  انیران فرو کوبند وین اهریمنی رایات را بر خاک اندازند
  بسوزند آنچه ناپاکی ست ، ناخوبی ست
  پریشان شهر ویرام را دگر سازند
  درفش کاویان را فره و در سایه ش
  غبار سالین از جهره بزدایند
  برافرازند
  ……

 3. ناشناس

  این بیانیه بوضوح در خصوص انقلاب سال پنجاه و هفت سکوت کرده که امری است شایسته. ایران در سالهای دهه پنجاه نیازمند اصلاحات آرام و هوشمند دموکراتیکی بود که از آن دریغ شد تا جایی که امواج خشم ناشی از بیعدالتی و نیز تحریکات خارجی تکه چوبی فسیل شده از قرون گذشته را رو آورد و رژیم پادشاهی سکولار را به نفع یک سلطنت فرقه شیعه برچید. و بیانیه درست بعد از این نقطه است که انتخاب نظام جمهوری اسلامی توسط مردم را زیر ضربات خود میگیرد و به نحوی بر آن انتخاب ناآگاهانه میتازد. آیا کسی حق دارد به انتخاب اکثریت یک ملت ایراد بگیرذ؟ از منظر تاریخی بله و قطعا” . این از حق هم بالاتر میمرود و یک وظیفه است

 4. عسگرآقا

  حکیم سید ابوالحسن خان بنی صدر، رئیس جمهور خمینی، آلترناتیو یگانهء اصلاح طلبان؟

  اگر باور کرده اید که حضرت محمّد (ص) با بُراق اش تا آسمان هفتم (!) سفرکرده و به زمین بر گشته، به حرفهای این نان خور شادروان مصدق از مثلث بیق، دوباره اعتماد کنید. خودش می یگوید که کورکورانه به خمینی اعتماد کرده تا او این بلا را سر ایران درآورد و بعدش هم دختر جوانش را به سرکرده مجاهدین شوهر داده تا باهم به پاریس فرار کنند. حال در مقاله ای در شرق الاوسط مدعی نتها آلترناتیو اصلاحطلبان فرقه تبهکار است، تنهایی ( قانون اساسی ) نوشته و تنها جانشین رژیم است و…پیر مرد مواظب باش که از آسمان هفتم نیافتی که …مرگ میشی!؟

 5. ناشناس

  کاوه آهنگر را در زمان کودکی خواندم و آن را داستان و اسطوره می دیدم ولی حالا دقیقاً کاوه و ضحاک و ایران زمین اشغال شده را می بینم.
  پاینده و سرفراز باد شاهزاده رضا فرزند محمد رضا شاه و نوۀ رضا شاه کبیر.

 6. بینام

  راه نجات مردم عنقلاب زده ایران بازگشت پادشاهی پهلوی است رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر ایران را پس از ۱۴۰۰ سال زنده کردند هویت ملی ایرانیان را زنده کردند زنان را پس از ۱۴۰۰ سال اسارت آزاد کردند راه را برای طبقات محروم وفقیر جامعه باز کردند که به طبفه متوسط و برخوردار تبدیل شوند و اگر این عنقلاب ساخته و پرداخته بنیانگذاران نمکنشناس مجاهدین ضد خلق کمونیستهای ضد بشر و نهضت ضد آزادی نبود ایران یکی از مرفه ترین و پیشرفته ترین در خاور میانه میشد و آزادی سیاسی هم محقق میشد لعنت و نفرین بر آنها

 7. صبر ایوب

  این فرقه تبهکار و این مافیای اسلامی که متاسفانه تمام منابع مالی و جانی و حتا محیط زیستی ایران را در اختیار خود قرار داده و به کمک مشتی مزدور مسلح به چپاول مشغول است در طول پادشاهی پهلوی منتظر این فرصت بود .حالا هم به قدری جنایت کرده که از ترس افشای ان پس از سقوط باز دست به هر جنایتی میزند چون با رفتن این رژیم نسل آخوند مفت خور هم در ایران از بین میرود و میلیون ها سند از فساد و چپاول و حتا هرزه گی آنها در دید تمام مردم ایران قرار میگیرد . درود بر شاهزاده که عاقلانه میاندیشد و به حفظ ایران فکر میکند حتا با وجود این جانیان حاکم بر ایران .

 8. مبادا که ایران و ایرانی نابود شود.

  زمان آن رسیده که هر ایرانی که نگران آینده ایران و یا حداقل نگران آینده خود و فرزندانش است قدمی بردارد و اولین قدم آگاهی دادن به اطرافیان و دوستان و آشنایان و همراه نمودن آنان است که متأسفانه بسیاری بواسطه خواست و عملکرد ج . ا ، طی این چند دهه ،عادت به فکر کردن به منافع فردی و شخصی نموده و ورواج این نوع تفکر باعث بی اعتنایی روز به روز مردم به یکدیگر و به اتفاقات پیرامون خود شده است و علت اصلی بی تحرکی مردم از این امر نشات گرفته بنابراین از همین امروز با نشر و پخش این بیانیه در بین دوستان و اطرافیان قدم اول را در مسیر نجات و رهایی از نابودی خودمان و کشورمان و ساختن فردایی روشن برای مملکت و فرزاندانمان برداریم.

 9. arman

  CHE ZIBA VA BA OMID….MA PIROOZIM

 10. بهرام پارسی

  زمان آن رسیده مردم به نصحیت حافظ شیرازی گوش سپارند و از جماعت پریشان فکر و پریشان گوی سرخ و سیاه و رهبر پیمان شکن آنها روح الابلیس خمینی صغیر (ضحاک ثانی) و نایب جنایتکارش خامنه ای حقیر (ضحاک ثالث) را به زباله دان تاریخ بفرستند .زمان آن است که اهریمن را که نقاب خدایی زده است را رسوا و بی آبرو کنند و در دماوند به بند بکشند.
  «شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار /مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد؟»ما ایرانیان اکنون فرصت این را داریم که فرزند آخرین شهریار مهربان ایران را به میهن بازگردانیم و ضحاک را به گورستان تاریخ بسپاریم .زنده باد شهریار قلب های ۸۵ میلیون ایرانی رضا پهلویی عزیز

 11. بهرام پارسی

  «ما ایرانی هستیم، دوستان! اصالت ما عشق، کلام ما دوستی، سلوک ما مهر و عبادت ما نور و دشمن ما تاریکی است. ما ایرانی هستیم! ما اهل دادیم و دشمن تبعیض، اهل راستی و دشمن ریا، اهل آغوش و دشمن تبعید، اهل شففت و بخشش، و دشمن تکفیر و کین و عداوت، اهل دادیم نه دار، اهل عدالتیم نه بیداد، اهل حکمت دشمن سفاهت، اهل اخوت و انصاف، اهل ایرانیم ما برومند و بیدار، درفش ما کاویانی، نشان‌مان ایرانی، پرچم‌مان از جنس مردم، از آهنگری اهل ایران.»
  پیر پیمانه کش من که روانشناسی خوش باد/گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان
  دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل/مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان

 12. ناشناس

  انتخاب عدم تحدید دین و در نتیجه سقوط ایران در تهدید دایم

 13. ١٣

  نسل سیاه ۵٧ و انقلاب هـیچ
  نسلى که جمعه هـاى خونین (فرهـاد ) را زمزمه میکرد
  نسلى که مینوشت این خانه سیاه است
  نسلى که به شاهـنامه و فردوسى لعنت میفرستاد
  نسل سیاهـى که مجسمه هـیچ را به دنیا عرضه کرد
  نسلى که امامش را در ماه دید و جن زده شد ………….
  نه میبخشیم ونه فراموش میکنیم
  سپاس از خدمات خاندان پهـلوى

 14. -5

  …….اکنون و در این برهه حساس تاریخی بخاطر نجات مملکت از دست غاصبان عرب زده باید فداکاری و از خود گذشتگی بسیار نشان داد .
  ( اساعه ادب و بی توجه نشود ، نفرات و جمع های کوچک دیگر هم در جای خود با ارزش و مثبت هستند ) .
  مگر به جز سه نیروی اصلی مخالف موجود شامل طرفداران پادشاهی و طرفداران ملیون و طرفداران مجاهدین مخالف اصلی دیگری هم وجود دارد ؟
  از نظر مردم فهیم ایران هر کدام از این مخالفین قدم اول را برای اتحاد و همبستگی بردارد ارزش و جایگاهش در بین مردم بالاتر و با ارزش تر است . اینرا بدانید که پیشدستی در امر متحد شدن بزرگواری و بزرگ منشی و ایران دوستی را میرساند .کدام گروه در این زمینه پیش قدم میشود ؟

 15. -4

  …….اگر اپوزیسیون به اعتراضات میلیونی مردم داخل کشور چشم امید بسته است باید برای اطلاع بیشتر انان عرض کنم که :
  متاسفانه در طی این چند دهه بعلت سیاست و روش حکومت داری اخوندها ،عادت به سود جویی شخصی گریبان مردم ما را گرفته و تفکرات کاپیتالیستی و جمع اوری ثروت باعث بی اعتنایی روز به روز مردم به یکدیگر و به اتفاقات پیرامون خود شده است و علت اصلی بی تحرکی مردم از این امر نشات میگیرد و البته به نداری و گرفتاری اکثریتی از مردم هم باید توجه داشت. متاسفانه این شیوه و اخلاق مردم مدام بر قدرت سیستم سیاسی حاکم بر کشور توسط افزوده است .

 16. - 3

  ……ریختن خون صدها و هزاران جوان این سرزمین با هر گرایشی و بوسیله هر تفکری توسط ملاها ولایت وقیح
  باعث ازار و اذیت و ناراحتی بسیار ایران دوستان و تلخی تاریخ شده است . تفکری که خون مخالف و غارت و به چنگ اوردن مال و ناموس انان را همچون اسلاف گذشته خود در صدر اسلام ، حلال و واجب میداند و ان شد که همه میدانیم که بد امتحانی در پیشگاه مردم و تاریخ پس داده اند !
  در دوران پدر بزرگوار شما یکبار توسط روانشاد دکتر محمد مصدق و یکمرتبه نیز توسط روانشاد دکتر شاهپور بختیار بین سلطنت طلبان و پادشاهی و جبهه ملی و ملیون توافق و اتحاد ایجاد شده است .

 17. - 2

  …….برای اجرای روش درست و تحقق خواسته های به حق نیاز به تلاش مضاعف و بریدن از رفتارهای قبلی داشته تا پیروزی ممکن گردد.
  تاریخ سه هزار ساله شاهنشاهی در این کشور از زمان شاهنشاهی حکومت مادها فراز و فرود بسیار داشته و بارها و بارها از خاکستر و ویرانی بوجود امده توسط دشمنان این دیار جوانه و نهالهای خوبی سر برافراشته و این ملک و سرزمین را اباد و خرم نموده است . امیدواریم اینبار و در دوران ماهم این اتفاق افتاده و چنین شود .
  انچه که به نظر میاید تفکرات ایجاد شده در دوران حکومت صفویه توسط اخوندهای با تفکر اخباری بوسیله اخوند خمینی هندی زاده و کمک روس و انگلیس پیاده گردیده است .

 18. ضد انقلاب - 1

  شاهزاده گرامی
  وجود شما نماد دو موضوع مثبت و خوب را در ذهن اکثر مردم کشورمان تداعیو بیاد میاورد که باید بدان بسیار اهمیت داده شود .
  ابتدا سبقه و پیشینه درخشان شاهنشاهی در سرزمین کهن ایران که حائز اهمیت است و دوم خاطرات خوب مردم در مقایسه بین دوران چهل ساله حکومت ملاها و زمان حکومت پهلوی اول و دوم . هرچند اکثرا میگویند که اگر فکر و شناخت امروز را در سال ۵۷ داشتیم طور دیگری عمل نموده و شاید از دکتر شاهپور بختیار کاملا حمایت میکردیم .
  به هرحال گذشته ، گذشته است و قابل برگشت نیست و باید امروزه از ان برای درست کردن اینده درس گرفت .

 19. محمدجواد

  بسیار زیبا بود شاهزاده عزیز
  امیدوارم برای اتحاد اپوزیسیون هم تلاش های بیشتری صورت بگیره.

 20. مهرداد

  بسیار بیانیه موثری میباشد
  امیدوارم‌ شاهزاده بیانیه ها و‌ پیام های بیشتری صادر کنند.
  برنامه قاطع ایشان در همراهی هموطنان در راه آزادی میهن ، مایه قوت قلب ما و باعث ‌تسریع در دفع حکومت فاسد و کثیف آخوند
  از ایران عزیز خواهد بود.
  به امید پیروزی و آزادی
  نور بر تاریکی پیروز خواهد شد .

 21. پويا مهرفر

  درک بسیار علمى شاهزاده از مشکلات و شناخت والاى او از راه برون رفت از این چاه ویل امید را در دل من زنده مى کند.
  گاهى تصور مى کنم اگر ققنوس و فرشگرد راه خود را علمى دنبال کنند، نقطه آغاز بسیار خوبى براى زندگى دوباره ایران فراهم مى گردد.
  ما در برهه خطرناک فرآیند تاریخى جهانى شدن قرار داریم و باید به شخصیت ملى خود تاکید کنیم و ابتدا خود را باز یابیم.
  بر شاهزاده دانا و مهربان درود مى فرستم.

 22. farid2

  آدمیرال فالر گفت: «در سپتامبر گذشته (شهریور ماه) برزیل یکی از دلالان مالی حزب‌الله لبنان را در ناحیه مرزی سه‌گانه (بین برزیل و پاراگوئه) دستگیر کرد. در سال‌های اخیر دلال مالی مرتبط با شبکه حزب‌الله لبنان در پاراگوئه، پرو، و بولیوی دستگیر شده‌اند.»‌

 23. farid1

  رئیس ستاد فرماندهی جنوبی آمریکا گفت: «حکومت اسلامی ایران پیشتر حضور خود در آمریکای لاتین را کم کرده بود؛ ولی در حال دوباره فعال کردن آن‌ است. حکومت اسلامی کارزار مخالفت با آمریکا در رسانه‌های اسپانیایی زبان را بیشتر کرده و حلقه نیابتی آن، یعنی حزب‌الله لبنان، هم در منطقه فعال است.»
  این مقام ارشد نظامی آمریکا افزود:‌ «حزب الله لبنان که اصلی‌ترین بازیگر نیابتی حکومت اسلامی ایران است، سلاح و پول نقد جابجا می‌کند، که منبع بیشتر این پول‌ها‌ از قاچاق مواد مخدر و پولشویی می‌آید.»

Comments are closed.