چهل و پنجمین نشست هفت کشور صنعتی جهان معروف به گروه هفت یا جی۷ در شهر بندری بیاریتز در جنوب غربی فرانسه از ۲۴ تا ۲۶ اوت ۲۰۱۹ برگزار شد.