بیش از ۸۵ درصد جمعیت ایران تحت‌ تاثیر خشکسالی است

- در یک سال گذشته نیز با وجود بارندگی‌های شدید بهاری، ۲۱.۴درصد از جمعیت ایران تحت‌ تاثیر خشکسالی خفیف، ۴.۸ درصد خشکسالی متوسط، ۲.۲ درصد خشکسالی شدید و یک دهم درصد خشکسالی بسیار شدید هستند.
- تنها ۴۸ درصد از مساحت کشور در وضعیت عادی قرار دارد.

شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹


رئیس مرکز ملی خشکسالی می‌گوید بیش از ۸۵درصد جمعیت ایران به عبارتی بیش از سه‌چهارم جمعیت کل کشور تحت‌ تاثیر خشکسالی بلندمدت قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد باوجود بارندگی‌های شدید بهاری، بیش از ۱۳ درصد به جمعیت گرفتار خشکسالی در ایران نسبت به سال گذشته اضافه شده است.

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی خشکسالی درباره جمعیت تحت تاثیر خشکسالی در ۱۰ سال گذشته می‌گوید: بیش از ۸۵ درصد جمعیت و ۲۲.۶درصد مساحت ایران تحت‌تاثیر خشکسالی بلندمدت است.

این درحالیست که رئیس مرکز ملی خشکسالی، سال گذشته ۷۲.۲درصد جمعیت ایران را تحت‌ تاثیر خشکسالی اعلام کرده بود که به معنای افزایش بیش از ۱۳ درصدی جمعیت گرفتار خشکسالی است.

آنگونه که ضیائیان به ایسنا گزارش کرده، بر اساس شاخص ۱۰ ساله (SPEI) تنها ۱۱.۴درصد از مساحت ایران در وضعیت عادی قرار دارد که این شاخص در یک سال گذشته، ۴۸ درصد از مساحت کشور را در وضعیت معمولی نشان می‌دهد.

https://kayhan.london/1397/11/11/%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7

بر مبنای شاخص ۱۰ ساله تا پایان امرداد ۹۸، ۱۱.۱ درصد از جمعیت ایران تحت‌تاثیر خشکسالی خفیف، ۲۱.۵ درصد خشکسالی متوسط، ۳۲.۵درصد خشکسالی شدید و ۲۰.۷درصد با خشکسالی بسیار شدید هستند.

در این بین، فقط سه‌ درصد جمعیت ایران در ۱۰ سال اخیر، ترسالی بسیار شدید، سه‌دهم درصد ترسالی شدید، دو دهم درصد ترسالی متوسط و هفت‌دهم درصد با ترسالی ضعیف قرار دارند و ۱۲.۷درصد جمعیت از شرایط نرمال برخوردار هستند.

https://kayhan.london/1397/08/14/%db%b7%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84

در یک سال گذشته نیز باوجود بارندگی‌های شدید بهاری، ۲۱.۴درصد از جمعیت ایران تحت‌ تاثیر خشکسالی خفیف، ۴.۸ درصد خشکسالی متوسط، ۲.۲ درصد خشکسالی شدید و یک دهم درصد خشکسالی بسیار شدید هستند.
همچنین، فقط ۱.۴ درصد از جمعیت کشور در شرایط ترسالی بسیار شدید، ۲.۹ درصد ترسالی شدید، ۶.۳ ترسالی متوسط و ۱۰.۴ ترسالی ضعیف قرار دارند و ۵۰.۵ درصد جمعیت در وضعیت عادی هستند.

در یک سال اخیر نیز، ۲۲.۶درصد از مساحت ایران با خشکسالی خفیف، ۸.۳درصد با خشکسالی متوسط، ۱.۴درصد با خشکسالی شدید و یک‌دهم درصد با خشکسالی بسیار شدید مواجه بوده است.

از مساحت ایران در طول یک سال گذشته، فقط سه درصد در شرایط ترسالی شدید، ۶.۵درصد ترسالی متوسط و ۸.۸درصد در ترسالی ضعیف است. همچنین ۴۸ درصد از مساحت کشور در وضعیت نرمال قرار دارد.

بررسی دما، بارش، تبخیر و تعرق در ۱۰ سال گذشته تا پایان امردادماه نشان می‌دهد که ۹.۲درصد مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف، ۱۸.۲درصد خشکسالی متوسط، ۲۸.۷درصد خشکسالی شدید و ۲۹.۸درصد خشکسالی بسیار شدید است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت سازمان هواشناسی اواخر سال ۹۷ گفته بود، ۹۷ درصد مساحت ایران تحت‌ تاثیر خشکسالی قرار داشته است.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=170032