بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در سالگرد انقلاب اسلامی: فروپاشی نظام قطعی است؛ آمادگی ملّی برای رهبری سیاسی دورانِ گذار مسئولیتِ همگی ماست

-غاصبانِ میهن می‌روند تا دیگربار غروبِ ایران را در نمایشی نخ‌نماشده به رُخِ مردم بکشند.
- خیزش‌هایِ دلیرانه‌یِ ‌شما در دی‌ماه ۹۶ و در آبانِ ۹۸، نقابِ ریا را از صورتِ فریبکارانی که در پیِ «اصلاحِ» اَنگل [جمهوری اسلامی] بودند برداشت.
- شخصیت‌هایِ خوش‌نیتی که با مدنی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین شیوه‌ها در پیِ استقلال و آزادی و جمهوری بودند، سرانجام به نقصِ تحلیلیِ خود پی‌ برده، پرده‌یِ ابهام از ساده‌اِنگاری‌ها کنار زده با چشمانی باز در جستجوی راهکاری عقلایی‌ به سوی آینده‌ای بهترند.
-در ایران هیچ مشکلی نیست که نتوانیم آن را در قرنِ حاضر، با فکر، نقد، تکنولوژی، سرمایه و مدیریت حل کنیم. ما مشکلی نداریم که تدبیری برای آن نباشد.
-فرهیختگانِ ملی، دلیرانِ نیروهایِ مسلح ایران، خدمتگزارانِ کشوری! رویدادی بزرگ در راه است. نگاه ایران به شماست. فروپاشیِ حکومتِ جهل و جنایت و دروغ قطعی است.
-بیایید آمادگیِ ملیِ لازم را برای گذار از حکومتِ جهل به دولتِ فکر و دانش فراهم‌ آوریم و از دلِ فروپاشی ظلم، ایرانی با مدنیّتی نوین بر پایه‌‌هایی نوین بنا کنیم.

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۰۹ فوریه ۲۰۲۰


شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌‌ای به مناسبت سالروز ۲۲ بهمن به عنوان «بامدادِ ایران و ایرانی» بار دیگر اعلام کرده است جمهوری اسلامی فرقه‌ای است که کمترین سنخیّتی با جمهورِ مردم ندارد.

رضا پهلوی

متن کامل این بیانیه خطاب به هم‌میهنان شامل فرهیختگان ملی و ایران‌دوست، شهروندان دلیر و ملی‌گرا و دلیرانِ نیروهایِ مسلح ایران و خدمتگزارانِ کشوری به شرح زیر است:

هم‌میهنانم!
غاصبانِ میهن می‌روند تا دیگربار غروبِ ایران را در نمایشی نخ‌نماشده به رُخِ مردم بکشند. به راستی که تحقیر و تمسخر مردم همانا از آدابِ دیرینه‌یِ اینان است.

فرقه‌یِ جنایتکاری که با زنده‌زنده سوزاندنِ صدها ایرانیِ بی‌گناه به قدرت رسید، می‌رود تا واپسینِ جنایتِ خود در پیِ کشتارِ آبان‌ماه را در نمایشی مسخره لاپوشانی کند: فرقه‌ای که شالوده‌یِ قانونِ پایه‌اش در کانونِ دروغ ریخته شده باشد، سیاستش هم کلافی می‌شود سردرگم از جنایت و خیانت.

هم‌میهنانم!
از رِکسِ آبادان تا هواپیمایِ سرنگون‌شده، تسلسلِ باطلِ جنایت و دروغ، راه و رسمِ این فرقه بوده. جام زهری که در پیشگاه مردم ایرانِ نهاده شده، به عنوانِ تنها طعام و تنها جیره، مائده‌ای زهراگین از بدعتی دیرینه که هرگز هدفی نداشته مگر تسخیرِ قدرتِ مطلقه برای امیالِ پَستِ فرقه‌ای بیگانه. فرقه‌ای که نه نمادهایش ایرانی است، نه اسطوره‌هایش، نه اهدافش، نه نیّاتش.

هم‌میهنانم!
از رِکس آبادان گرفته تا هواپیمایِ سرنگون‌شده، اَنگلی که به جانِ این مرز و بوم افتاده، کمترین هزینه‌ای که برای بقایِ خودش متقبّل شود، نابودیِ ایران است.

نجاتِ ایران از این اَنگل، کارِ یک تَن نیست. کارستانی است ملی که ازخودگذشتگی می‌طلبد.

هم‌میهنانم!
خیزش‌هایِ دلیرانه‌یِ ‌شما در دی‌ماه ۹۶ و در آبانِ ۹۸، نقابِ ریا را از صورتِ فریبکارانی که در پیِ “اصلاحِ” اَنگل بودند برداشت. در طی این سال‌ها، شخصیت‌هایِ خوش‌نیتی که با مدنی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین شیوه‌ها در پیِ استقلال و آزادی و جمهوری بودند، سرانجام به نقصِ تحلیلیِ خود پی‌ برده، پرده‌یِ ابهام از ساده‌اِنگاری‌ها کنار زده، در قبالِ فرقه‌ای که کمترین سنخیّتی با جمهورِ مردم ندارد، با چشمانی باز در جستجوی راهکاری عقلایی‌ به سوی آینده‌ای بهترند. آینده‌ای که در آن، کلمات، معانی خود را به مصلحت نمی‌فروشند و به اقتضای زمان و معیشت، معنی عوض نمی‌کنند! آینده‌ای که در آن، “جمهور” از مفهومِ خود تهی نمی‌شود، “استقلال” به سرسپردگی در انزوا تنزّل نمی‌یابد، و “آزادی” به نوکری فساد در نمی‌کاهد. چرا که حقیقت امانتی است که در مدنیّت به ودیعه گذاشته شده و مسوولیت شخصیت‌های مدنی، همانا پاسداری از آن است. چرا که نخستین قدم در راه پاسداری از حقیقت، درست نامیدن هر چیز است.

هم‌میهنانم!
نکته‌ای که بدان اشاره کردم مرا بدین‌جا می‌رساند تا بارِ دیگر روی سخنم را، واضح و روشن، به شخصیت‌های سیاسی و مدنی اختصاص دهم. شخصیت‌هایی که نرخِ مشارکتِ آنها در رهبری گذار از نکبتِ فعلی به حکومتی ایرانی، تنها ضامنِ محتوایی خواهد بود که در قالبِ نهادهای سیاسی آینده شکل خواهد گرفت: هرچه نرخِ این مشارکت از هم‌اکنون بالاتر باشد، محتوای نهادهای آینده به دموکراسی نزدیک‌تر خواهد بود. هرچه این نرخ از هم‌اکنون پایین‌تر باشد، محتوای نهادهای نظام سیاسی آینده از دموکراسی دورتر خواهد بود. چرا که کمترین دغدغه‌ی دزدان و جنایتکارانِ دروغگو، همانا مدنیّت است.

فرهیختگان و ملی‌گرایان ایران!
پیشتر، در پیامی به مردم درپیِ خیزشِ ملی آبان‌ماه، گفته بودم که “میانِ فرقه و مردم، یک ایران فاصله است”. اگر روی سخنم در اینجا و امروز بار دیگر با آنهایی است که در ادبیاتِ سیاسی از ایشان تحتِ عنوانِ اِلیت یاده شده، بدین دلیل است که فرهیخته، بنا به ذاتِ معرفتی خود، نمی‌تواند از اخلاق به دور بوده و در نوکری فساد به استمرارِ معاش بسنده کند. محمود فروغی، فرزند محمدعلی معروف به ذُکاءالمُلک، چه به درستی می‌گفت که اِلیت به کسی گویند که بی‌نیاز باشد. یعنی قدرت را برای ثروت نخواهد. از-خود-گذشته و در خدمتِ مردم و میهن باشد. فرهیختگی، تلمبار کردنِ سواد خشک آکادمیک نیست. فرهیختگی، فرآیندِ دستیابی به اخلاق از طریق شناخت است. اخلاق و شناختی که باید در قالبِ سیاست در خدمتِ مردم و میهن گذاشته شود.

فرهیختگانِ ایرانی و ایران‌دوست!
در برابرِ فرقه‌ای که از رِکسِ آبادان تا هواپیمای سرنگون‌شده، از هیچ جنایت و از هیچ دروغی نمی‌گذرد؛ در برابرِ فرقه‌ای که از هیچ آمد تا با هیچ از ایرانِ ما هیچستان بسازد؛ تنها و تنها اراده‌ای ملی و مصمّم است، اراده‌ای ملی و عملگرا که بتواند میهن و مردم را از سقوط در ژرفنایِ انقراضی فرسایشی نجات دهد. پس روی سخنِ من با تمامی آن فرهیختگان و اخلاق‌مدارانی است که در صفوفِ صنفی و مدنی، هنری و فرهنگی، بر آن شده‌اند تا دست در دستِ خدمتگزارانِ مردم و میهن در سطوح کشوری و نیز دلیرانی که در نیروهای مسلحِ ایران در پی فرصتی برای انجام وظیفه‌ی تاریخی خود هستند، به نجاتِ کشور همّت گمارند.

فرهیختگان، دلیران، خدمتگزاران!
یکصد و اندی سال پس از مشروطه که نخستین تجربه‌ی ما در قانون‌اساسی‌نویسی بود، و چهل سالی پس از غروبِ ایران در خاکسترهای رکسِ آبادان؛ میهنِ ما، هم‌چنان که پیشتر نیز گفته‌ام، بر سرِ دوراهه‌ی بقاء یا انقراض قرار گرفته است. آوردگاهی که در ربع نخستینِ قرنی واردِ مرحله‌ی پایانی و سرنوشت‌سازِ خود شده که هم عصر بیشترین فرصت‌هاست و هم زمانه‌ی بیشترین مخاطرات.

تظاهرات در تهران در اعتراض به شلیک پدافند سپاه به هواپیمای اوکراینی؛ دی‌ ۱۳۹۸

قرن بیست‌ویکم، قرنِ گسست‌های پی‌درپی است. گسست‌هایی که به صورتِ بالقوه هم می‌توانند درهم‌شکننده باشند و هم آبستنِ بهترین فرصت‌ها برای خودسازی و بازسازی. در این آوردگاه سرنوشت‌ساز، یا ایران، این میراثِ کهنِ نیاکان‌مان را به فرقه‌ای جنایتکار و دروغگو خواهیم باخت، یا آن را پس خواهیم گرفت و دوباره خواهیم ساخت. چرا که در ایران هیچ مشکلی نیست که نتوانیم آن را در قرنِ حاضر، با فکر، نقد، تکنولوژی، سرمایه و مدیریت حل کنیم. ما مشکلی نداریم که تدبیری برای آن نباشد. از سوی دیگر، قرنِ حاضر، قرنِ گسست‌های تکنولوژیک، اقلیمی، مهاجرتی و اجتماعی و جامعه‌گانی نیز هست. در چنین قرنی بیش از هر زمانِ دیگری، تنها کشورهایی خواهند توانست بقایِ خود را در میانِ کشورهایِ پیشرو تضمین کنند که به سلاح فکر و نقد مجهز باشند، به سلاح عدالت و پاکدامنی به ویژه در سررشته‌داری کشور. کشورهایی که اِلیتِ ایشان متشکل از مدبّرانی کارآمد، فرهیخته و اخلاق‌مدار باشد. اِلیتی که بتواند در جهانی سخت پیچیده و درهم‌تنیده، جایی برای کشور و مردمِ خود باز کند، جایی برای فرهنگ و هنر و اقتصادِ ملیِ خود. درعوض، کشوری که جنایتکاران و دزدان و دروغ‌گویان بر آن حکومت کنند، محکوم به فناست؛ به ویژه در قرنِ حاضر، قرنِ همه‌ی مخاطرات و همه‌ی فرصت‌ها.

فرهیختگانِ ملی، دلیرانِ نیروهایِ مسلح ایران، خدمتگزارانِ کشوری!
پیشتر هم گفته بودم و بارِ دیگر تکرار می‌کنم: رویدادی بزرگ در راه است. نگاه ایران به شماست. فروپاشیِ حکومتِ جهل و جنایت و دروغ قطعی است. آمادگی برای آن، یک ضرورتِ حیاتی. بیایید تا حرمتِ خونِ جان‌باختگانِ رویدادهای اخیر را پاس بداریم. بیایید آمادگیِ ملیِ لازم را برای گذار از حکومتِ جهل به دولتِ فکر و دانش فراهم‌ آوریم و از دلِ فروپاشی ظلم، ایرانی با مدنیّتی نوین بر پایه‌‌هایی نوین بنا کنیم.

هم‌میهنانم،
فراهم‌آوردنِ ابزارهای آمادگیِ ملی برای رهبری سیاسی دورانِ گذار، مسوولیتِ من به عنوان یک سرباز است… ولی من در این راه و در این کارستانِ ملی تنها نیستم و باور دارم که ابزارهای سیاسی را باید به دستِ توانای سیاستمدارانی دانا سپرد.

جاوید ایران
رضا پهلوی

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=185471

23 دیدگاه‌

 1. فیسبوک یک شبکه مرتبط با روسیه را که علیه کشورهای شرق اروپا فعالیت داشت از کار انداخت

  فیسبوک یک شبکه مرتبط با روسیه را که علیه کشورهای شرق اروپا فعالیت داشت از کار انداخت
  https://ir.voanews.com/a/facebook-russia/5285634.htmlپس از افشاگری میر فطروس مارکسیست در مورد دستکاری تاریخ به سبک حزب توده از سوی عباس میلانی که در استانفورد امریکا فعلا نشسته با اردشیر زاهدی پسر زاهدی متحد ایت الله کاشانی و بست نشسته در مجلس او تا زمان کودتا ( امریکا ، شوروی ، انگلیس علیه مصدق ، برای نفت و گاز جنوب و شمال ، تقسیم کشور به دو پاره ) ، مشغول سند و مدرک سازی قلابی برای دست کاری تاریخ به نفع روسیه ، حزب توده و علیه شاهنشاه اریامهر مدرن میهن پرست و دولت ملی و مردمی او مصدق که هر دو قربانی ارتجاع سیاه و سرخ شدند و ساقط گردیدند ، اینک یک مدرک مهم دیگر در مورد ریختن دروغ در رسانه ها علیه اوکراین ، دیگر کشورهای شرق اروپا توسط پوتین ، ک گ ب ، و مارکسیست های روسی به دست امده . اینها مقدمه یک بیداری بزرگ در ایران و جهان علیه پوتین و سیستم دروغ پرداز و دستکاری کننده استعماری روسیه ( از تزارها تا لنینیست ها و تا پوتین ) را به زودی رقم میزند . در روسیه هم به استناد این مؤسسه نظر سنجی دولتی روسیه ، پوتین دچار بحران مشروعیت شبیه خامنه ای ، دولت عراق ، دولت لبنان ، دولت سودان ، دولت الجزایر ، دولت مادورو ، دولت بولیوی ، و ….. شده .
  «کاهش شدید» اعتماد مردم روسیه به پوتین به نسبت سال ۲۰۱۷
  https://www.radiofarda.com/a/f4_poll_finds_russia_trust_putin_falls_sharply_since_2017/30431028.htmlبنده بارها گفته ام اگر ملاها یک سر سوزن شعور داشتند و به این بازی پوتین مثل مادورو تن نمی دادند که نه خودشان نفت و گاز بفروشند ، نه بگذارند عراق و حفتر در لیبی نفت و گاز بفروشند ، که برای روسیه میلیاردها دلار منفعت و درامد دارد ، الان پوتین ساقط شده بود ، توسط همین مردم روسیه و رانت خوران الیگارش و امنیتی های روسیه . مثل استالین و یلتسین او را شبانه یا می کشتند ، یا برکنار می کردند . چون روسیه با نفت حتی ۲۰ دلاری با بحرانی بسیار بزرگتر از ملاها روبرو خواهد شد ، چون هزینه های نظامی ، دخالت در سرزمینهای دیگر از اوکراین تا سوریه و لیبی و ونزوئلا ، از کره شمالی تا کوبا ، بسیار زیادتر از ملاها است . گاز ایران بسیار برای اروپا ارزانتر از گاز روسیه است ، تقریبا مفت در می اید برای انها . پس عملا به همین دلیل شوروی به کمک حزب توده و فدایی هم مصدق و هم شاه را سرنگون کرد با اتحاد با ارتجاع سیاه روسی ، هم انقلاب مردم ایران را دزدید و انرا تبدیل به امریکا ستیزی دیوانه وار کرد . الان هم با پخش همین دروغها و دست کاری تاریخ ادرس عوضی می دهند تا جو امریکا ستیزی ، دشمنی با تنها دموکراسی پیشرفته واقعی منطقه ، اسرائیل ، و خصومت با لیبرال دموکراسی و ناسیونالیسم و سلطنت طلبی و مجاهدین ، این درب روسی را بر همان پاشنه دروغ و سانسور روسی می گردانند .

 2. داریوش

  رضا پهلوی تنها و بهترین بدیل ج .ا است…شخصا شاید مصدق جدیدی را ترجیح می دادم. اما در ایران دوستی ایشان شکی نیست. ایشان می تواند بهترین زندگی را در آمریکا ادامه بدهد و ایران را فراموش کند. اگر خواهان رهبری است و خطر می پذیرد دلیلش چیزی به غیر از عشق به میهن نمی تواند باشد. نباید فراموش کنیم که بدون رهبر مورد احترام در خارج و داخل .. انقلاب جدیدی به وقوع نخواهد افتاد…مشکل اصلی رهبر و نزدیکان او.. جلوگیری از خون ریزی است.فراموش نکنیم که یک گروه متعصب و تازه به ثروت (ساندیس خور ها) به وجود آمده اند که برای حفظ امکانات جدیدشان قادر به بدترین توحش به نام مذهب هستند.

 3. واقع بین

  این واقع بین قلابی ( تشابه اسمی ) از کجا پیدایش شده است ؟ جل الخالق !

 4. داور

  از شاهزاده گرامی مان سپاسگزاریم . ما ایرانیان فقط چشم امید به ایشان داریم و هیچ کس دیگر و هیچ گروهی دیگر نمی تواند مانند ایشان نقش ارزشمند و تاریخی خود را در پایان این همه غم و اندوه و شکست ها ایفا نماید او براستی و درستی دردل همه ایرانیان جای دارد. ایران تنها با رهبری او می تواند از این گنداب زشتی و پلیدی رهائی یابد و اوست که می تواند امید و شادابی را در ایرانیان زنده و جاودان نماید

 5. خالق الله عمامه دار و الله-سوار کلاه دار، مونتاژ انگلستان و روسیه و عثمانی

  مجانی شدن “‌َآب و برق” همانند جمهوری شدن “اسلام”

  فقط از دهان یک خدعه گر مانند کافر دزد دینساز عمامه دار (ره)، خمینی خالق الله، مهره کارتر و چپ های فرانسه و انگلستان، و عمله فرصت طلبان (آلمان و عثمانی) بیرون می آید.

  اگر شاه ایران زمین، شاه پهلوی ثانی، با آنهمه اسلحه مدرن، ذره ای از قاطعیت بشار اسد را داشت‌‌‌؛ سالها پیش، خمینی و دیگر خالق الله های بدنبال الله-شدن، به همراه سگهای شهوتران ۴ زنه و صیغه خواه و حوری باورشان، قاتلان اجاره ای و بیمارشان، به بهشت ساخت خدعه عمامه داران مشرف شده بودند.
  آنهم بوسیله ملی ها (و نه مذهبیون تقیه-بهشت-باور بیوطن، ابزارهای تحقق خدا-شدن کافران دزد دینساز بیوطن)؛
  بوسیله ملی گرایان، زیر پرچم ملی (و نه مذهبیون بیوطن جهان، زیر پرچم مذهبی-ایدئولوژیک کافر دزد دینساز بیوطن)

  چون شاه، آن کمتر از ۱۰۰ مهره نفوذی اصلی را از رفتن سریع به بهشت دروغ-بافته اشان محروم و به جهنم فرانسه تبعید کرد،
  میلیون ها خاورمیانه ای کشته و فقیر شدند(=میلیاردها دلار به بانک های اربابان غربی و شرقی کافر دزد دینساز ریخته شد)
  تنها بدلیل بقدرت رسیدن کافران دزد دینساز عمامه دار محصول اروپا و روسیه؛ همچنین کافران دزد دینساز کلاهدار اخوان المسلمین محصول عثمانی.

 6. واقع بین

  من فقط یک جان دارم آنهم رهبر فدای جانم
  جانم فدای ایران قبول است مبارک باشد

 7. کورش

  درود به فرزند برومند ایران
  بزرگوار ایران همواره به انتظار برگشت صلح و صفا عقلانیت ایرانیت دوستیها با تمام ملل میباشد. انتظار آن دارد که این پرچم صلح دوستی به دست شما به اتکای ملت و ارتش به انجام برسد.
  بی صبرانه در انتظار آن روز خجسته میباشیم.
  ایران آباد ملت آزاد بدون آخوندم آرزوست

 8. نادر

  واقعا منکه ایرانم اثری از فروپاشی نمیبینم آخه چطوری میگید فروپاشی حتی ضعیف ترین حکومت مثل ونزوئلا هم فروپاشی نشد حتی با تظاهرات میلیونی هم نرفت چطوری واقعا اعتقاد دارید حکومتی که یه سرش در یمن سر دیگش در اون سر خاورمیانه فروپاشی بشه
  ایکاش یه اپوزیسیون قوی داشتیم آخه اینکه بیانیه بدید بگید داره فروپاشی میشه که نشد کار بنا بر کدام دلایل داره فروپاشی میشه خب واقعا بگید ما هم ببینیم یعنی مردم بشینن تا خودش مثل برگ درخت خشک بشه بیفته

 9. با سوات

  “چه گویم که نا گفتنم بهتر است”
  خرد گفته اند پاسبان سر است
  دروغ است آقا خرد برده سر
  ندارد خردمند افسار خر
  رمیده است خر میزند هى لگد
  به کشت و به دشت و به کوه و بلد
  تو گویى جهان بى خرد مى رود
  به دنبال ملا و خر مى رود
  یکى بهر چند صد دلار پلشت
  ز هاروارد آمد به ملا گذشت
  چنان ریش بنهاد و شد چاکرش
  که گویا ز کاه دان گذشت خاطرش
  ببرد سر پیر و علم و حساب
  به گاهى که ملا گشاید کتاب
  ز دانش مرا هیچ حاصل نشد
  برآن رطل ملا که باطل نشد
  سرابى که ملا نشان مى دهد
  به تنگى خرد در میان مى نهد
  برد راى مردم که اى بى خرد
  تو دریا گذارى روى سوى کرد
  نه دریا سرابى است مردم پسند
  نه تنگ در و گنجى شده ناپسند
  چنان مردمى کو ندانند باز
  که شاهنشهى رفت آمد گراز
  برو از سر راه این اهرمن
  که میدرد و مى غرد در مهن
  ندانم چسان مى توان بر گذشت
  از این سیب حوا که آدم نهشت

  ببخشید اگر شعر نقص بسیار دارد که بیش از این نه دانش من است و نه وقت
  از شاهزاده هم عذر میخواهم که وقت چنان بود که مطلبش را کامل نخواندم.

 10. کدخدا

  چند مورد قابل توجه در این بیانیه در مورد حکومت جنایت و غارت حاکم بر کشور .
  از قدم نحس اول انان با آتش زدن سینما رکس ابادان و سوزاندن صدها انسان بیگناه تا به امروز که با کشتار فجیع ابان ماه و ساقط نمودن هواپیمای مسافربری تداوم داشته است .
  امیدواریم بیانیه های شاهزاده بصورت مستمر ادامه یابد ، به گونه ای که مردم کشور برای فهمیدن مواضع و سخنان رضا پهلوی ، منتظر همیشگی گردند .این رویه ایشان نشان از اراده و تلاششان در خصوص رهایی کشور از بند اسارت ملاها در بین مردم گرفتار ایران خواهد بود .نکات کلیدی و مهم این بیانیه :

  – موضوع رهبری ایشان برای دوران گذار که شاهزاده اینبار به روشنی انرا مشخص نموده اند .
  – و توجه داشتن به نتایج قیام مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی ،که خوشحال کننده است .

  در این مقطع زمانی ، چند مسئله مهم و سرنوشت ساز ، پیش روی همه ایران دوستان قرار دارد .مشخص شدن هر یک میتواند تاثیر خاصی را در روند مبارزاتی مردم داشته باشد .

  قدم اول و اساسی _
  تشکیل شورای موقت رهبری بوسیله سران و رهبران اصلی اپوزیسیون که جنبه حیاتی بر سرنوشت مبارزاتی مردم داخل کشور دارد .

  مسئله دوم و مهم _
  اینکه اکثریت مردم با انتخابات پیش روی مجلس در دوم اسفند ماه چگونه برخورد خواهند نمود . ایا اکثریت افراد واجد شرایط ، انرا تحریم خواهند کرد ؟ در انتخاباتهای گذشته ، میزان مشارکت مردم بین ۶۰ الی ۷۵ درصد بوده است و ملاها انرا نشانه مشروعیت خود دانسته اند !.

  مورد سوم تاثیر گذار _
  شرایط اقتصادی کشور است که چگونگی وضعیت ان طی ماه های اینده ، بستگی به نحوه برخورد دولت ترامپ با حکومت ملاها دارد .
  گزینه هایی چون_
  توافق کامل و رفع یکباره تحریم ها و نجات اخوندها و یا از جهت بدتر و گونه شدید تر ، درگیری نظامی است که هر دو انها با توجه به مواضع سید علی گدا خامنه ای مبنی بر اینکه با امریکا نه مذاکره میکنیم و نه جنگ از احتمال بسیار پایینی برخوردار است .
  گزینه دیگر و محتمل تر _
  ادامه تحریم های کج دار و مریز فعلی و یا سخت تر شدن و تشدید تحریم های کنونی و از نفس انداختن حکومت با بروز بحرانهای مالی و به دنبال ان اعتراضات مردمی است که باعث سقوط حکومت ولایت وقیح گردد.
  بدین سبب :

  _ تشکیل شورای موقت رهبری
  _ تحریم انتخابات
  _ تشدید تحریم های اقتصادی
  _ شروع اعتراضات و اعتصابات سراسری

  همگی به اقدامات و شرایط پیش روی ( مردم – اپوزیسیون – امریکا ) در طی هفته های اینده ، بر علیه حکومت خمینی – خامنه ای ، بستگی دارد .

 11. Amin

  با توجه به خبر جدیدی که تحت عنوان « امکان ندارد افغانستان یکپارچه شود » مبنی بر اظهارات جدید جو بایدن در سایت بی بی سی فارسی منتشر شد باید به مردم ایران و جامعه ی ایرانیان خارج از کشور و همه ی ایران دوستان هشدار دهم که بر اساس شواهد موجود « طرح تجزیه ی خاورمیانه » به خصوص تجزیه ی ایران که از طرف کشورهای اروپایی و بریتانیا و آمریکا پیگیری می شود در دست اجرا می باشد . باید گفت که در شرایط حاضر که بریتانیا و اروپا حاضر به حفظ حکومت استبدادی جمهوری اسلامی و وطن فروشان آن هستند تغییر حکومت در ایران پیشکش ! باید از الان به فکر مبارزه با طرح تجزیه ی خاورمیانه و ایران باشیم .

 12. در باره بیانیه

  پیامی پر مغز و راهگشا

 13. سیامک

  ارتشی ها پیام شاهزاده را چند بار بخوانند…درود بر شاهزاده و امید به دلاوران میهن پرست ارتش.

 14. بنده نام ندارم...

  پرسش: رهبری سیاسی برای آمادگی ملی دوران گذار, مسئولیت کیست؟

 15. ایران دوست

  ما پیام شاهزاده رضا پهلوی را به گوش جان شنیدیم وبه آن عمل میکنیم و صدای ما اینست راه نجات ملت اعاده ی سلطنت!

 16. ا

  درود بر شاهزاده رضا پهلوی که هادی نجات سرزمین کهن ایران است. با چشمانی باز و دیدگاهی روشن آینده را به خوبی می بیند و نشان می دهد:
  “فرهیختگانِ ملی، دلیرانِ نیروهایِ مسلح ایران، خدمتگزارانِ کشوری! رویدادی بزرگ در راه است. نگاه ایران به شماست. فروپاشیِ حکومتِ جهل و جنایت و دروغ قطعی است.”

 17. وحدت دوست

  انشا زیبائی بود، منتها شاهزاده توجه نمایند که تنها “دمکراسی” حلال مشکلات و “رای اکثریت” لزوما رای برتر و صلاح کشور نیست. اقتدار آمیخته با حفظ حقوق ملت و مبارزه با فساد در کشور ما بهتر جواب میدهد، همانطور که رضا شاه و شاه فقید فقط با اقتدار موفق بودند و تجربه دمکراسی در انتهای حکومت شاه فقید به یک فاجعه منتهی‌ شد. منتها یک اقتدار بدون ظلم، تنها با رعایت حقوق ملت و با تنبیه شدید مفسدان و ریا کاران که در هر شکل و شمایل و دیدگاهی به حد وفور وجود دارند چه از “قربانت رویم” گویان باشند چه از “مرگ بر” گویان.

 18. درمانده

  راجع به اشک خامنه ای برای قاسم سلیمانی
  این چه اشکی است و از دیده چه کس جاری شد؟
  عامل مرگ هزاران، کنون قاسم او فانی شد

  غاصب کشور ایران، چهل و یک سال بکشت
  خود بخواند نایب حق، قتل بکرد ریز و درشت

  کرد او مفسده ها، روح و روان همگان ناهنجار
  کرد ویرانه ز فرهنگ ودگرگون، همه جا ناهموار

  رفتگان ز وطن، نخبه توانمند، شدند پنج میلیون
  نیستند فارغ و آسوده ز جاسوس رژیم در بیرون

  گر شدند ساکن آزاد جوامع و پر از رشد نمو
  نی که آسوده چونام وطنش لکه ننگی به جلو

  هرکه داراست شناسنامه صادر شده ایران باشد
  بارذلت کشد و خانه خراب است و حیران باشد

  گر فلاکت سوی ایران دهه هفتاد به میلادی شد
  تخم این نوع شرارت به جهان ریخته بنیادی شد

  یک قیاس با تو بگویم که چه آمد بسر ایرانی
  مثلش چون پدری کرده تجاوز به پسر، آن دانی

  پسرک حال پریشان نه دگر جای براو درخانه
  در برون مرز، یه آواره سرافکنده و بد بختانه

  آدمها داخل کشور همه بیمار و جدا از هم شد
  غایت فقر به افسردگی افتاده و بی مرهم شد

  رفت حب وطن از دل و غریب است همه جا
  عزت و حشمت دیرینه نجو، خواری و خفت بر پا

  قتل و تخریب و ضرر، ظلم رژیمی چهل سال
  کاتبان را نتوان قوت و یارای نوشتن فی الحال

 19. سودابه

  ایران را ازمرده پرستان وتعزیه گردانان بیگانه پرست شیعی پس خواهیم گرفت و فرهنگ درخشان ایرانشهری را که چندین هزارسال برجهان وشهروندانش پرتودانش وبینش وانسان دوستی تابانده بود دوباره زنده خواهیم کرد.

 20. بهرام پارسی

  شادروان محمدرضا شاه پهلوی ، بعد از عمری تلاش برای آبادانی و پیشرفت ایران ، صدای انقلاب را شنید تا به مردمش فرصت تجربه بدهد .فرصت بدهد که عاقبت کار را ببینند .ببینند که وقتی مفتونِ استعمار سرخ و سیاه می شوند ، تنها خون و خاکستر درو خواهند کند. حال بعد از ۴۰ سال باید قدردان او بود که با سرکوب نکردن مردم ، ایران مشروطه را ، فرهنگ مشروطه را و میراث مشروطه را برایمان زنده نگه داشت.
  اکنون بازگشت به مشروطه خواست اکثر مردم ایران است .کافی است شعارهای مردم را در خیابان های شهرهای مختلف ایران در این دو سال مرور کنید ؛ “رضا شاه روحت شاد ” ، “چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم ” ، “شاهنشاه معذرت ” و…
  اگر رضاشاه پهلوی و محمدرضاشاه پهلوی درفش ایران را به دست گرفتند و کشور ایران را آباد و آزاد کردند ، حال شاهزاده ی پهلوی ، ما را به همان مسیر می خواند .زمان آن رسیده که باقی مانده ی جهل و جنونِ استعمارِ سرخ و سیاه را به همراه استالین ، خمینی و خامنه ای را به گورستان تاریخ بسپاریم و راه و رسم آدمیت پیشه کنیم .
  اولین قدم هم نه گفتن است به رژیم .در هرجایی به رژیم نه بگوییم .به هر طریق و روشی این سیستم دجالی-ضحاکی را از کار بیندازیم .

 21. ۲۲ بهمن ماه یوم الله یوم الله

  ۲۲ بهمن ماه کرونا کرونا

 22. آریامهر

  پیامی از یک ایرانی راستین و قابل ستایش از سلسله سربلند میهن دوست و ملی پهلوی

 23. 1001

  اعلیحضرتا!میدونم شما و شهبانوی معزز ما تا ابد ملت نادان ایران در عصر ۵۷ رو نخواهید بخشید و حق هم دارید چرا که آن نادان های سطحی نگر نمک خوردند و نمکدان شکاندند!!ولی به روح پرفتوح اعلیحضرت محمدرضا شاه فقید سوگند امروز نسل جوان و جدید ایران در میان توده های خود نام پرشکوه””پهلوی””را فریاد میزنند و پی برده اند””ایران که شاه نداره،حساب و کتاب نداره!””لذا از شخص شما استدعا دارم با رعایت جوانب احتیاط بنحوی که خدای ناکرده به چنگال کفتاران رژیم آخوندی نیفتید رهبری نهضت آزادی بخش ملت ایران رو عهده دار بشید که این تنها راه پیروزی است

Comments are closed.