دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک: نمایندگان لیست امید برای زلزله‌زدگان چه کردند؟

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷


این سخنان به شرح اضافی نیازی ندارد.

حرف‌های یک دختر دانشجو است که فضای جامعه‌ی امروز ایران را به نمایش می‌گذارد.

لینک مستقیم به ویدئو