نمایش خیابانی علیه حجاب اجباری در کلن

اختر قاسمی (+ویدئو) روز شنبه ۱۱ اوت نمایشی خیابانی در حمایت از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری و همچنین مبارزات مردم ایران در دو خیابان اصلی و مرکزی شهر کلن برگزار شد که بسیار مورد توجه آلمانی‌ها و توریست‌های این شهر قرار گرفت.

مرجان گرکانی که سالیان زیادیست در رابطه با پناهندگان فعالیت می‌کند این نمایش را با پناهندگان کشورهای مختلف ایران، افغانستان، عراق و سوریه کارگردانی کرده است. در این نمایش زنان ایران که به همراه مردان مشغول رقص‌اند در ادامه رقص  روسری‌های خود را به هوا پرتاب می‌کنند ولی  از جانب یکی از عوامل رژیم مورد حمله قرار می‌گیرند و سپس با اتحاد و ایستادگی و شعارهایی در رابطه با نه به حکومت ضد زن، نه به جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان سیاسی  فرد مهاجم را به پیوستن به صفوف مردم دعوت می‌کنند.

این نمایش  به صورت نمایش‌های جدید و مدرن خیابانی «فلش موب» انجام شد یعنی نمایش‌هایی که به طور خودجوش از شهروندان و از طریق رسانه‌های اجتماعی برای طرح یک موضوع معین سازماندهی و اجرا می‌شود. در این نمایش‌ها بارها پیش آمده که رهگذران متوجه نمایشی بودن «فلش موب» نشده و در آن دخالت کرده‌اند.

در نمایش روز شنبه که سه بار انجام شد دو بار مردم دخالت کردند و تصور می کردند که واقعا یک نیروی طرفدار رژیم جمهوری اسلامی به بازیگران حمله کرده است. آنها می‌خواستند فردی را که نقش یک بسیجی را بازی می‌کرد از جمع بیرون کنند که با توضیح مسئولین نمایش خوشحال شدند و به تماشای نمایش  ایستاده و از اعتراض علیه حجاب اجباری حمایت کردند.