فرید خلیفی – در میان جانوران افسانه‌ای، اژدها با اندامی مارمانند اندکی خطرناک‌تر و با هیبتی ترسناک‌تر از بقیه است. از شرق تا غرب زمین تقریباً در تمام فرهنگ‌ها با کمی تفاوت، جانوری به نام اژدها در اسطوره‌ها توصیف شده. گاهی شخصیتی مثبت به آن نسبت داده شده و گاهی اهریمنی که جز برای نابودی سر و کله‌اش پیدا نخواهد شد. گاهی مغز دارد و احساساتی هم می‌شود. گاهی بی‌مغز است و فقط خرابکاری می‌کند. اژدهای اساطیر باستانی ایران نیز ضحاک اهریمنی، ماری دهان‌گشاد است با جثه‌ای مهیب که بیشتر نماد نکبت و نابودی‌ست. ولی برای مثال در شرق آسیا بویژه اساطیر چین باستان نه تنها موجودی اهریمنی نیست بلکه خیلی هم سخاوتمندست و با خود برکت و نعمت می‌آورد.

لینک مستقیم به ویدئو

یک دیدگاه

  1. کمبوجیه

    بدترین نوع اژدها، اژدهای عمامه بسر است، این اژدها چهره پلیدی دارد و با زبان کثیف شیطانی خود یک قاره را میتواند تخریب کند و مردم آن سرزمینها را به خاک سیاه بنشاند

Comments are closed.