فرید خلیفی – ساعت شش و نیم عصر هجده آوریل ۲۰۱۸٫ پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا. موشک فالکون ۹ کمپانی اسپیس‌اکس آماده پرتاب می‌شود تا محموله مهمی را به فضا ببرد. محموله‌ای با وزن ۳۶۲ کیلوگرم. راکت پیشرفته اسپیس‌اکس از زمین جدا شده و آنقدر بالا می‌رود تا ناپدید می‌شود. موشک حامل بسته با ارزش قرار است محموله خود را به مدار زمین برساند. بسته با ارزشی که محصول ناسا سازمان فضایی آمریکاست در محل تعیین شده از موشک فالکون۹ جدا می‌شود و سپس راکت پیشرفته اسپیس‌اکس به زمین باز می‌گردد و به سلامت فرود می‌آید. اما آنچه از خود در مدار زمین بجای گذاشته، تلسکوپ فضایی تِس، به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار، مشهور به شکارچی سیارات است.

لینک مستقیم به ویدئو