رئیس اتاق بازرگانى ایران و انگلیس: برنگرداندن پول صادرات به کشور تاراج سرمایه ملى است

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ فوریه ۲۰۲۰


دبیرکل اتاق بازرگانى مشترک ایران و انگلیس، ضمن انتقاد شدید از وضع ناسالم و نابسامان صادرات ایران گفته است: چنانچه قرار باشد وجوه حاصل از صادرات به کشور بازنگردد و گفته شود این صادرات تنها به منظور حفظ اشتغال صورت گرفته، سخنى بى‌اساس است و بهتر است بطور کلى صادرات انجام نشود و کالاهاى صادراتى به صورت رایگان بین مردم توزیع گردد.

امیرهوشنگ امینی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و انگلیس

امیرهوشنگ امینى گفته: در این صورت واضح است هرگونه دلیلى در مورد معافیت برگشت وجوه حاصل از صادرات به هر اندازه که در سال ١٣٨١ بر اساس تصویب‌نامه شماره ٩١٢۵ هیات وزیران برقرار شد، جز رسمیت بخشیدن به آزادى خروج سرمایه و به بیان روشن‌تر تاراج سرمایه‌هاى ملى، معناى دیگرى نمى‌تواند داشته باشد.

وى اضافه کرده: روشن نیست چرا و به کدام دلیل کارگزاران امور اقتصادى فرمایشى در دولتى که همه چیز آن دستورى است از توصیه‌ها و ضوابط ویژه اقتصاد آزاد، تنها از مواردى که به چپاول سرمایه‌هاى ملى منجر مى‌شود بهره مى‌گیرند؟

امینى با تأکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یادآور شده: لغو پیمان‌سپارى ارزى بر اساس دلایل غیرمنطقى که مى‌گوید هر زمان پیمان ارزى برقرار شده، حجم صادرات کاهش یافته و تصویب گردیده است.

رئیس اتاق بازرگانى ایران و انگلیس از اتاق صنایع و معادن ایران پرسیده، چرا از اتاق بازرگانى صنایع و معادن ایران که سخنگوى بنگاه‌هاى اقتصادى کشور است سوال نمى شود، به کدام دلیل از دروازه‌هاى باز که ویژه اقتصاد آزاد است، حمایت و توصیه کرده و مى‌کند و یا با آن مخالفت نکرده است؟ و چرا باید بدهکاران دریافت تسهیلات بابت توسعه فعالیت‌هاى صادراتى به گونه‌اى که در تصویب‌نامه مورد اشاره آمده، از پرداخت بدهى خود معاف شوند؟ آیا به این دلیل که بخش عمده اقتصاد در دست دولت است و اگر چنین است چرا سخنگوى بنگاه‌هاى بخش خصوصى آن را تبلیغ و دنبال مى‌کند؟

امینى افزوده: البته اینکه پیمان‌سپارى ارزى سبب کاهش صادرات مى‌شود، از خورشید روشن‌تر است. دلیل این ادعا هم جلوگیرى از خروج سرمایه است. ولى هدف از توسعه صادرات، دستیابى به تراز مثبت بازرگانى است که با لغو پیمان‌سپارى ارزى و افزایش کمى صادرات، نه تنها بازرگانى خارجى مملکت با تراز مثبت روبرو نبوده بلکه درست برعکس آن رخ داده است. دلیل این گفته را هم در آمارهاى منتشر شده از طرف بانک مرکزى مى‌توان دید که همواره تأکید شده وجوه حاصل از صادرات به چرخه ارزى شبکه بانکى واریز نشده است. واضح است که درآمد حاصل از صادرات تا دینار آخر بایستى به شبکه بانکى کشور واریز شود و هیچ مقامى حق بخشیدن دینارى از آن را ندارد.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=185728

یک دیدگاه

  1. پول ایران در بانک بیگانگان با سامانه یوم اللا

    تاراج سرمایه ملی ایران. هدف اصلی یوم اللای انگلیسی و روسی و عثمانی است.

Comments are closed.