زن، زندگی، آزادی: پرواز بانگ اعتراض بر بال نت‌های موسیقی (بخش یک)

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲


موسیقی، ترانه و یا سرود در مبارزات مردم هر کشوری در مراحلی از تاریخ نقش مهمی ایفا کرده است. برخی از این ترانه و سرودها توانسته‌اند در زمان و مکان محصور باقی نمانند و چون پرنده‌ای آزاد از اینسوی جهان به آنسو در طول سال‌ها پرواز کنند. بدون شک ‌‌Bella Ciao یا «بدرود زیبا»ی پارتیزان‌های ایتالیایی در زمان جنگ جهانی دوم و مبارزه علیه فاشیسم موسولینی و نازیسم هیتلر یکی از آنهاست.

در این روزها نیز ترانه‌ها و سرود‌های بسیاری در حمایت از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» از سوی هنرمندان ایرانی عرضه شده‌اند. برخی از آنها نام‌های شناخته شده موسیقی ایران هستند و برخی دیگر شهروندانی که با سرودن و یا خواندن ترانه و سرودی می‌خواهند در توان خود از خیزش مردم حمایت کنند.

در بخش اول «زن، زندگی، آزادی: پرواز بانگ اعتراض بر بال نت‌های موسیقی» احمد رأفت نگاهی به ترانه‌های برخی از هنرمندان شناخته شده در حمایت از جنبش آزادیخواهی مردم ایران دارد.

لینک مستقیم به ویدئو