Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۵۴ (دوره جديد
P. 1

‫ویژه نامه نوروز‬                                    ‫تواف ‌قهای پنهان برای «احیای برجام»؟‬

  ‫افزایش فشار بر فعالان صنفی آموزگاران؛‬                ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصبا ‌حزاده‬                 ‫درخواس ‌ت روسیه از آمریکا برای «تضمین کتبی»‬
    ‫احضار‪ ،‬بازداشت و ضرب و جرح!‬            ‫سال سی و هشتم ـ شماره ‪( 1820‬شمارۀ ‪ 354‬از دورۀ جدید)‬            ‫دربرجامچهبود‪،‬چهگرفتوچراغیرعلنیاست؟!‬

   ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬                                                             ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ 24‬صفحه‬                                                             ‫جمعه ‪ 27‬اسفندماه ‪ 1400‬تا ‪ 11‬فروردی ‌نماه ‪1401‬خورشیدی‬

         ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬

‫=جز صبرو امیدچار‌هاینیستتا دریافت آیاسالنوخورشیدی در هفت ‌ههاوما‌ههای آیندهبا صلح همراهخواهدبودیاشعل ‌ههایجنگفراتر ازمناطق درگیریخواهد رفت‪.‬‬

  ‫مژده به ه ‌مميهنانی كه خواستار كتاب سقوط بهشت بودند‬                         ‫تیتر یک‬                                  ‫سرمقاله‬
 ‫مى‌توانند چاپ دوم اين كتاب را از كيهان خريدارى نمايند‬
                              ‫امید به صلح و جهانی در جنگ‬                       ‫با اینهمه در ِد کهنه‪ ،‬نوروز! هنوز‪...‬‬
    ‫نسخه دیجیتال کتاب نیز به‌زودی‬
       ‫در دسترس خواهد بود‬              ‫بر درگیر ‌یها بگذارد‪ ،‬م ‌یتوان به‬  ‫ساعاتی بیش به پایان سال ‪۱۴۰۰‬‬   ‫باز هم نوروز هزاران ساله از راه رسیده است‪ .‬مانند همه نوروزهای‬
                              ‫فال نیک گرفت‪ .‬در سرزمی ‌نهای‬     ‫خورشیدی باقی نمانده است‪.‬‬         ‫چهل و اندی سال گذشته‪ ،‬شادی و اندوه در هم م ‌یآمیزد‪.‬‬
‫سقوط بهشت‬                         ‫فلسطینی‌نشین هم ما در حالی‬      ‫آیا در جهانی که شاهد جن ‌گها‬
                              ‫که شاهد از سر گرفتن گفتگوهای‬     ‫و درگیری‌های خونین هستیم‪،‬‬      ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬
   ‫خاندان پهلوی و روزهای‬                ‫حکومت خودگردان فلسطین‬        ‫م ‌یتوان امید داشت که سال ‪۱۴۰۱‬‬
    ‫پایانی ایران پادشاهی‬                ‫(حاکم بر کناره باختری رود اردن)‬   ‫صلح به ارمغان بیاورد؟ این امید‬                             ‫تیتر دو‬
                              ‫با اسرائیل هستیم‪ ،‬حماس (که در‬    ‫را باید زنده نگهداشت‪ ،‬اگرچه‬
       ‫اندرو اسکات کوپر‬               ‫نوار غزه حکومت م ‌یکند) با حمایت‬   ‫واقعیت‌ها بیانگر حقیقت دیگری‬   ‫پرداخت «بودجه ایدئولوژیک» نظام از‬
      ‫ترجمه رضا تقی زاده‬               ‫جمهوری اسلامی و حز ‌بالله لبنان‬                         ‫گلوی مردم ایران‬
                              ‫خود را آماده درگیر ‌یهای جدید‬               ‫هستند‪.‬‬
   ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬          ‫م ‌یکند‪ .‬در قاره سیاه هم درگیر ‌یها‬ ‫درست است که نشان ‌ههای پایان‬    ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬
                              ‫داخلی و خارجی‪ ،‬مانند جنگ میان‬    ‫جنگ در اوکراین دیده می‌شود‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                         ‫«جبهه آزادیبخش تیگرای» و دولت‬    ‫ولی بسیار کمرنگ است‪ .‬از پایان‬
    ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬                              ‫جنگ در سوریه بعد از بیش از‬
            ‫‪COMMUNITY‬‬                 ‫اتیوپی‪ ‬همچنان ادامه دارد‪.‬‬   ‫یک دهه هنوز خبری نیست و‬
                                                ‫بعید به نظر می‌رسد که رژیم‬
‫‪www.kayhanlife.com‬‬                       ‫ترس از جنگ در اروپا‬       ‫بشار اسد و حامیانش درایران و‬
                              ‫اروپایی که فکر م ‌یکرد با پایان‬   ‫روسیه در ما‌ههای آینده اقداماتی‬
                              ‫جنگ جهانی دوم سایه جنگ از‬      ‫قابل توجه در این راستا انجام‬
                              ‫این قاره دور شده است‪ ،‬از سال‬     ‫دهند‪ .‬جنگ در یمن نیز همچنان‬
                              ‫گذشته میلادی بودجه نظامی خود‬     ‫ادامه دارد‪ ،‬اگرچه دعوت پادشاهی‬
                              ‫را افزایش داده و با حمله روسیه به‬  ‫سعودی از حوث ‌یهای تحت حمایت‬
                              ‫اوکراین این روند بدون شک سرعت‬    ‫جمهوری اسلامی را برای آغاز‬
                                                ‫گفتگوهایی که شاید نقطه پایان‬
                                 ‫بیشتری خواهد گرفت‪... .‬‬

                               ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬
   1   2   3   4   5   6